Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Altinn
  • Digital postkasse
  • eFormidling
  • eSignering
  • Kontaktregisteret
  • Maskinporten
  • eInnsyn
Tid:
tirsdag 19. september kl. 09:00–onsdag 20. september kl. 15:00, 2023
Sted:
Digital konferanse

Årets digitale Brukerråd for fellesløsningene gikk av stabelen 19. - 20. september. Arrangementet var også i år et heldigitalt og gratis arrangement med to innholdsrike dager med mye spennende på agendaen.

Opptak fra dag 1

Velg innslag ved å klikke på hamburgermenyen nederst i videobildet. Vi jobber med teksting.

Opptak fra dag 2

Velg innslag ved å klikke på hamburgermenyen nederst i videobildet. Vi jobber med teksting.

Bygg moderne tjenester - på et trygt fundament

Digdir gjennomfører en storstilt modernisering av plattformene for ID-porten og Altinn. På Brukerrådet 2023 går vi gjennom utviklingsplanene for fellesløsningene som er viktige byggeklosser i tjenesteutviklingen i kommuner og offentlige virksomheter.

Det er tid for å jobbe smidigere og smartere! Det offentlige skal levere flere og bedre tjenester som gir økt verdi for brukerne og større gevinster for forvaltningen. Samtidig skal det skje raskere og innenfor stramme budsjetter, og vi må ivareta sikkerhet og stabilitet i løsningene. Derfor må vi også samarbeide tettere. Vi inviterer til diskusjon og innspill slik at vi sammen kan løse nye og eksisterende behov for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Snorre Valen, tidligere politiker og nå redaktør, skal lede oss gjennom første dag av årets Brukerråd for fellesløsningene.

Bli med på Brukerrådet - vi har mye å snakke om!

Program

Brukerrådet dag 1. «Bygg moderne tjenester - på et trygt fundament» Programleder: Snorre Valen

09:00
Velkommen til Brukerrådet 2023 Snorre Valen Program klokka 09:00. Velkommen til Brukerrådet 2023 med Snorre Valen

Velkommen til Brukerrådet 2023. Vi forteller hva som skal skje disse to dagene.

Medvirkende

Snorre Valen
Redaktør, Trønderdebatt
Snorre Valen

Snorre Valen er redaktør i Trønderdebatt, leder av Kringkastingsrådet og sitter i den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

09:05
Tid for lagspill - fellesløsninger som realiserer Frode Danielsen, Snorre Valen Program klokka 09:05. Tid for lagspill - fellesløsninger som realiserer med Frode Danielsen, Snorre Valen

Hvordan står det til med målene vi satte oss i digitaliseringsstrategien? På årets digitaliseringskonferanse og på Arendalsuka presenterte vår Direktør Frode Danielsen status på hvordan vi ligger an når han presenterte Rikets Digitale tilstand. Han inviterte til debatt, til mer lagspill og felles innsats. Et av de felles målene handler om å ta i bruk felles digitalt økosystem. Tallene forteller oss at vi ligger vi godt an på området. Men hva skal til for at vi lykkes også fremover, og hvilke utfordringer står vi ovenfor? Snorre Valen tar samtalen med direktør i Digitaliseringsdirektoratet Frode Danielsen.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Snorre Valen
Redaktør, Trønderdebatt
Snorre Valen

Snorre Valen er redaktør i Trønderdebatt, leder av Kringkastingsrådet og sitter i den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

09:15
Samarbeider vi godt nok om å løse felles utfordringer? Frode Danielsen, Kristine Aasen, Asbjørn Finstad Program klokka 09:15. Samarbeider vi godt nok om å løse felles utfordringer? med Frode Danielsen, Kristine Aasen, Asbjørn Finstad

Digdir og Brønnøysundregisterne er to av fellesløsningsforvalterne som står ovenfor store og kostbare moderninseringsløp de nærmeste årene. Behovet for bedre og mer helhetlig digitalisering er stadig økende. Hvordan sikrer vi at vi løser felles utfordringer på en helhetlig og god måte, og skal fellesløsninger benyttes av hele offentlig sektor?

Panelsamtale ledet av Snorre Valen.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Kristine Aasen
Kommunikasjonsdirektør, Brønnøysundregistrene
Kristine Aasen

Aasen er kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene. Hun har i en årrekke jobbet med digitalisering i ulike roller hos IBM, Brønnøysundregistrene og i Digitaliseringsdirektoratet. Aasen er utdannet ved BI Norwegian Business School- Master of Sicence in Marketing and Management.

Asbjørn Finstad portrett
Avdelingsdirektør, KS
Asbjørn Finstad

Finstad er avdelingsdirektør i KS, avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering. Han var tidligere avdelingsleder i innen bl.a. utvikling og innnovasjon i Sykehuspartner HF og avdelingsleder i Drammensregionen IKT.

09:35
Samarbeidsportalen – din kanal for å holde deg oppdatert om fellesløsningene Program klokka 09:35. Samarbeidsportalen – din kanal for å holde deg oppdatert om fellesløsningene med

Hva er nytt? Hvor finner du viktig informasjon om prosjekter, status på løsningene, arrangement etc

09:40
Fellesløsninger skal løse felles utfordringer - hva skjer hvis de feiler og hvordan skal vi jobbe fremover for å sikre at det ikke skjer? Andreas Gjertin Rafaelsen, Nina Olsen Munthe, Kjetil Århus, Magnus Moan Program klokka 09:40. Fellesløsninger skal løse felles utfordringer - hva skjer hvis de feiler og hvordan skal vi jobbe fremover for å sikre at det ikke skjer? med Andreas Gjertin Rafaelsen, Nina Olsen Munthe, Kjetil Århus, Magnus Moan

Hvilke felles utfordringer har vi og hvordan setter modernisering oss i stand til å møte felles utfordringer på en bedre måte? Digitaliseringen gir en mer effektiv produksjon av tjenester og har tjent Norge godt i mer enn 20 år. Men hva skjer når kompleksiteten øker? Og hvordan sikrer vi at vi blir bedre rustet til å levere tjenester også når vi i stadig økende grad samhandler?

Samtale ledet av Snorre Valen.

Medvirkende

Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Nina Munthe Olsen
Fung. avd. direktør Fellesløsninger, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Olsen Munthe

Nina Olsen Munthe er fungerende avdelingsdirektør i avdeling Fellesløsninger. Hun startet i avdeling for digitale fellesløsninger i mai 2016, og har ledet seksjonen som har ansvar for teknisk og merkantil forvaltning og utbredelse av fellesløsningene. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten og var senest leder for skatteetatens veiledningstjeneste i Vest. Nina Munthe Olsen er utdannet jurist og har jobbet med ledelse de siste 17 årene.

Portrettbilde av Kjetil Århus - medlem i Digitaliseringsrådet siden 2016
Direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune
Kjetil Århus

Århus har jobbet med IKT og digitalisering i offentlig sektor siden 2007. Fra 2011 har han vært direktør for området i Bergen kommune. Han har vært initiativtaker og pådriver til kommunesektorens digitaliseringsnettverk og er leder for DigiVestland for Vestland kommunene. Han har roller i kommunesektorens sentrale samstyringsstruktur, er medlem i KommIT-rådet og KS sitt digitaliseringsutvalg. Og han har vært medlem i KDD/ Digdir sitt Digitaliseringsråd siden opprettelsen i 2016.

Magnus Moan
Director of Technology and Business Operations, Visma Enterprise
Magnus Moan

Magnus jobber som direktør for teknologi og forretningsdrift i Visma Enterprise. Han har vært i Visma siden 2020 og har blant annet jobbet med skyløsningene som Visma leverer til kommunal sektor. Han har tidligere jobbet som utvikler og teamlead for utviklingsteam. Magnus er utdannet sivilingeniør innen Industriell Økonomi fra NTNU i Trondheim.

09:55
Tilgjengelighetserklæringen - en game changer? Dag Ove Eggum Program klokka 09:55. Tilgjengelighetserklæringen - en game changer? med Dag Ove Eggum

Tilgjengelighetserklæringen traff offentlig sektor i hodet i fjor. Alle virksomheter i offentlig sektor er nå pålagt å publisere tilgjengelighetserklæringer for sine løsninger, men hvorfor må de det? Og hvordan har det egentlig gått?

Medvirkende

Dag Ove Eggum
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Dag Ove Eggum

Dag Ove Eggum er produktsjef for Tilgjengelighetserklæringen i Tilsynet for universell utforming av ikt.

Han har en master i Informatikk fra UIO og en master i Organisasjon og ledelse i offentlig sektor fra UIT.

Dag Ove har tidligere jobbet i Forsvarssektoren.

10:05
Pause Program klokka 10:05. Pause med

Pause.

10:20
ID-porten - status modernisering og migrering Olav Skarsbø, Jørgen Binningsbø Program klokka 10:20. ID-porten - status modernisering og migrering med Olav Skarsbø, Jørgen Binningsbø

Gjennomgang av hva vi har gjort siden 2022.

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø

Jørgen er produkteier, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015.

10:35
Altinn Autorisasjon moderniseres og videreutvikles Espen Kørra, Ragnhild Tafjord Program klokka 10:35. Altinn Autorisasjon moderniseres og videreutvikles med Espen Kørra, Ragnhild Tafjord

Vi gir dere siste nytt om etablering av en frittstående løsning for autorisasjon, tilgangsstyring og tilgangskontroll.

Dagens Roller skal fases ut og erstattes med nye Tilgangsgrupper. Hva betyr dette? Vi får høre om migrering av lenketjenester i Altinn 2 og det nye Ressursregisteret i Altinn 3.

Medvirkende

Espen Kørra
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Espen Kørra

Espen Kørra er produkteier for Tilgangsinformasjon som er ett av to Autorisasjonsteam, og en del av produktområdet Tillitstjenester. Espen startet i Digdir i 2014 og jobbet da som løsningsarkitekt og produkteier på eFormidling. Etter et kort avbrekk i 21-22, hvor han jobbet med robotisering i anleggsbransjen, kom han tilbake høsten 22 og har etter det jobbet som produkteier på Autorisasjon.

Ragnhild Tafjord
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ragnhild Tafjord

Ragnhild Tafjord er produkteier for Tilgangsstyring og kontroll som er ett av to Autorisasjons-team, og en del av produktområdet Tillitstjenester. Ragnhild har jobbet i Digdir siden 2009, som fagansvarlig for autorisasjon og scrummaster siden 2012.

11:15
Pause Program klokka 11:15. Pause med

Pausen estimeres til 30 min.

11:45
Strategi og målbilde for tillitstjenester Stig Slaatto-Hornnes, Olav Skarsbø, Runar Brekke Ugelstad Program klokka 11:45. Strategi og målbilde for tillitstjenester med Stig Slaatto-Hornnes, Olav Skarsbø, Runar Brekke Ugelstad

Vi skal se nærmere på det strategiske målbildet til produktene, og hva som påvirker utviklingen fremover.

Vi skal også diskutere hvilke utfordringer vi må jobbe med, og de viktigste prioriteringene.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Profilbilde av Digdir ansatt Runar Ugelstad
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Runar Brekke Ugelstad

Runar jobber i Nasjonal ressurssenter for deling og bruk av data. Han arbeider særleg med elektronisk identitet. Runar er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har skrive masteroppgåve om mobile data og sensitive personopplysninger. I tillegg har han spesialemner frå Bond University, Australia, og studert logistikk ved Høgskulen i Molde. Han har erfaring som advokat og der han mellom anna har arbeidd med forvaltningsrettslige spørsmål.

12:05
Lansering av MinID+ Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes, Adélie Dorseuil , Ragnhild Thornam, Kjetill Vassmo Lund Program klokka 12:05. Lansering av MinID+ med Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes, Adélie Dorseuil , Ragnhild Thornam, Kjetill Vassmo Lund

Svært få unge mellom 13 og 15 år har i dag en eID. Innen helse utvikles det nå tjenester som digital helsestasjon og fastlegetjenester for at ungdom skal ha tilgang til disse tjenestene uten foreldreinvolvering. Dette krever en autentisering med god sikkerhet, en enkel og trygg on-bording, og rask og effektiv bruk.

DigiUng-prosjektet og Norsk helsenett vil informere om sine krav og behov, mens Digdir informerer om utvikling av MinID for å møte disse behovene.

Vi avslutter med å lansere MinID+

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

Adélie Dorseuil
Prosjektleder, Helsedirektoratet
Adélie Dorseuil

Dorseuil er prosjektleder i Helsedirektoratet (barne- og ungdomshelseavdelingen). Hun har jobbet med DigiUng siden 2014. Da var hun 21 år, ett år eldre enn målgruppen for programmet. Hun har tre mastergrader.

Ragnhild Thornam
Prosjektleder, Bergen kommune
Ragnhild Thornam

Ragnhild Thornam er prosjektleder i Bergen kommune og jobber med digitale tjenester. Ragnhild er opptatt av brukerperspektivet og bruker gjerne design thinking som tilnærming for å forstå brukernes behov og hvordan de kan ivaretas.

KJetill Vassmo Lund
Teknisk ansvarlig, Norsk helsenett
Kjetill Vassmo Lund

Kjetill Vassmo Lund er teknisk ansvarlig for Helsenorge i Norsk helsenett, og har jobbet med løsningen siden 2016. Han har erfaring som konsulent innen teknologi fra flere ulike bransjer i offentlig og privat sektor og har en master i industriell matematikk.

12:25
Digital lommebok Stig Slaatto-Hornnes, Runar Brekke Ugelstad, Olav Skarsbø Program klokka 12:25. Digital lommebok med Stig Slaatto-Hornnes, Runar Brekke Ugelstad, Olav Skarsbø

Hvordan realiserer vi digital lommebok i årene som kommer.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

Profilbilde av Digdir ansatt Runar Ugelstad
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Runar Brekke Ugelstad

Runar jobber i Nasjonal ressurssenter for deling og bruk av data. Han arbeider særleg med elektronisk identitet. Runar er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har skrive masteroppgåve om mobile data og sensitive personopplysninger. I tillegg har han spesialemner frå Bond University, Australia, og studert logistikk ved Høgskulen i Molde. Han har erfaring som advokat og der han mellom anna har arbeidd med forvaltningsrettslige spørsmål.

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

12:40
Hvordan sørger vi for trygg digital representasjon? Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes, Marte Vidnes Jensen, Håkon Tverrli, Erik Hedlund, Nina Ulstein Program klokka 12:40. Hvordan sørger vi for trygg digital representasjon? med Olav Skarsbø, Stig Slaatto-Hornnes, Marte Vidnes Jensen, Håkon Tverrli, Erik Hedlund, Nina Ulstein

Vi tar samtalen om behovene for digital representasjon og diskuterer hvordan disse stegvis kan realiseres i årene fremover.

Medvirkende

Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Olav Skarsbø

Olav er seniorrådgivar i Digdir og deltek blant anna i programrådet for Brukarrådet, Digitaliseringskonferansen og NOKIOS. Olav jobbar med Digdir sine nasjonale fellesløysingar, samanhengande tenester, heilheitleg informasjon og digital assistanse. Han er opptatt av eit godt samarbeid med marknaden og korleis vi i det offentlege kan gi innbyggaren, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tenester.

Stig Slaatto-Hornnes
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

Marte Vidnes
Avdelingsdirektør Seksjon informasjonsforvaltning, NAV
Marte Vidnes Jensen

Marte har mange års erfaring fra ledelse av strategi-, utvikling- og digitaliseringsarbeid i NAV. Hun har ledet Seksjon informasjonsforvaltning siden 2016. Seksjonen har fagansvar for informasjonsforvaltning i etaten herunder informasjonsarkitektur, metadataforvaltning og dokumentasjonsforvaltning. Seksjon informasjonsforvaltning har også et ansvar for en rekke fellesregistre og felleskomponenter, som gir NAV korrekte grunnlagsdata, sikrer tilgjengeliggjøring av fellesinformasjon og understøtter digital samhandling med andre virksomheter. Herunder Aa-registeret som er et grunndataregister for arbeidsforholdsopplysninger. Seksjonen er en viktig bidragsyter i arbeidet med digitalisering og modernisering i NAV og i ulike fellesoffentlige samarbeid.

Håkon Tverrli
Seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse
Håkon Tverrli

Tverrli er leiar av Arkitektur- og standardiseringsrådet, og er seniorrådgiver i avdeling for arkitektur i Helsedirektoratet. Han har nesten 30 års erfaring med IKT-arkitektur og strategisk utvikling i ulike roller innen bransjene Telecom, Finans, Kultur, Arbeid og Velferd og Helse. Fra 2016 har Tverrli jobbet med virksomhetsarkitektur, og har i disse årene arbeidet med tverrsektorielle behov, strategier og tiltak. Han har representert NAV og Direktoratet for E-helse i ulike tverrsektorielle fora som Skates Arbeidsutvalg, Arkitektur- og Standardiseringsrådet og ID-nettverket. Tverrli er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Erik Hedlund
Avdelingsdirektør arkitektur, Direktoratet for e-helse
Erik Hedlund

Erik er avdelingsdirektør for arkitektur i Direktoratet for e-helse. Han har lang og bred erfaring med ledelse, strategi, IT-arkitektur og bruk av ulike teknologier og løsninger i helse- og omsorgssektoren. Han har blant vært med i utviklingen og forvaltningen av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal, og vært ansvarlig for etableringen av HelseID. I dag har han ansvaret for den nasjonale arkitekturstyringen i helse- og omsorgssektoren. Den viktigste oppgaven hans er å fremme arkitekturvalg som styrker gjennomføringsevnen og gir bedre måloppnåelse. Erik er en strategisk og fremoverlent leder som brenner for en enklere hverdag for brukerne. Han er spesielt opptatt av at vi prioriterer det som haster mest og gir størst nytte, at vi bygger stein for stein, og at det vi gjør skal passe inn i helheten og det langsiktige bildet.

Nina Ulstein
Produktansvarlig, Norsk helsenett
Nina Ulstein

Nina Ulstein er produktansvarlig for Helsenorge i Norsk helsenett, og skal sammen med sektoren sikre at Helsenorge utvikles i tråd med innbygger, sektor og samfunnets behov. Hun har erfaring fra arbeid som konsulent innen strategi- og virksomhetsstyring i private virksomheter og i helsesektoren i flere land. Hun har en master i industriell økonomi og teknologiledelse og en doktorgrad i verdikjedeoptimering.

13:00
Pause Program klokka 13:00. Pause med

Pause

13:15
Altinn studio - Offentlig sektors nye verktøy for digital tjenesteutvikling til innbyggere og næringsliv Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson, Mari Forberg Jøndahl Program klokka 13:15. Altinn studio - Offentlig sektors nye verktøy for digital tjenesteutvikling til innbyggere og næringsliv med Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson, Mari Forberg Jøndahl

Ved å ta i bruk Altinn Studio får du tilgang til alt av tjenester som inngår i plattformen og som er utviklet i samarbeid med Digdir og tjenesteeiere som benytter plattformen.

Medvirkende

Finnur Olafsson
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson

Finnur er opprinnelig sivilingeniør, teknisk kybernetikk, fra NTNU. Han jobbet 17 år som konsulent med å implementere kjerneløsninger i det private næringsliv. I 2014 tok han skrittet over til UDI for å jobbe i offentlige sektor. Begynte i Digdir i 2022 og er Produktgruppeleder for tjenesteutvikling.

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

13:20
Altinn studio - presentasjon av ny funksjonalitet og eksempler på bruk Ronny Birkeli, Nina Kristine Eksaa Kylstad, Otto Scharff, Tobias Munter Program klokka 13:20. Altinn studio - presentasjon av ny funksjonalitet og eksempler på bruk med Ronny Birkeli, Nina Kristine Eksaa Kylstad, Otto Scharff, Tobias Munter

Det er levert mye ny funksjonalitet siden i vår og vi viser hva som er nytt. Du blir også kjent med hvordan Utdanningsdirektoratet, Patentstyret og Mattilsynet har tatt løsningen i bruk.

Medvirkende

Ronny Birkeli
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ronny Birkeli

Ronny Birkeli har jobbet som utvikler og arkitekt siden før årtusenskiftet. Etter noen år i konsulentrollen gikk han over til å jobbe in-house med smidig produktutvikling i privat næringsliv. Han har hatt de fleste roller i smidige team, men alltid beholdt en fot i koden. Det gjennomgående fokuset har vært å bygge opp gode, selvstendige utviklingsteam, som jevnt og trutt leverer kvalitet til brukerne. I 2021 startet han i Digdir som utvikler og teamarkitekt. Men selv om han nå har nå «byttet side» og blitt produkteier på Altinn Studio Apps, så sitter fortsatt den ene foten fast i koden – noe han mener er en styrke for en produkteier på et produkt som har 50% GUI for sluttbrukere og 50% API for utviklere.

Nina Kylstad
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Kristine Eksaa Kylstad

Nina Kylstad har bakgrunn som utvikler, og har 9 år i konsulentbransjen bak seg. Hun har vært tungt involvert i utvikling av Altinn på flere områder siden 2015, med hovedfokus på Altinn Studio som utvikler og team arkitekt de siste 5 årene. Med en fot godt plantet i kodebasen har Nina nå blitt produkteier for Altinn Studio, og ser frem til å være med å utvikle produktet fra «andre siden».

Otto Scharff
Leder for avd. for digitale tjenester, Patentstyret
Otto Scharff

Otto Scharff leder Patentstyrets avdeling for digitale tjenester. Han har en Master of Arts in International Political Economy fra University of Warwick og MBA fra Norges Handelshøyskole. Hans faglige bakgrunn inkluderer blant annet arbeid med internasjonale spørsmål i Nærings- og handelsdepartementet og EU-kommisjonen. Han har også jobbet som rådgiver i KPMG. Fra 2005 til 2018 var han kommunikasjonsdirektør, og har siden 2019 ledet digitaliseringsarbeidet i Patentstyret samt vært en del av styringsrådet i Altinn.

Tobias Munter
Produkteier for produktteam akvakultur, Mattilsynet
Tobias Munter

Tobias Munter er produkteier for produktteam akvakultur i Mattilsynet. Teamets kjerneaktivitet handler om en omfattende modernisering av måten Mattilsynet samler og bruker data knyttet oppdrettssektoren – alt fra hvordan man høster data fra interne og eksterne kilder, til brukerflater som inspektører kan bruke i deres tilsynsvirksomhet.

14:15
Altinn studio - roadmap mot 2024 Ronny Birkeli, Nina Kristine Eksaa Kylstad, Torkel Buarøy Program klokka 14:15. Altinn studio - roadmap mot 2024 med Ronny Birkeli, Nina Kristine Eksaa Kylstad, Torkel Buarøy

Vi viser deg hva vi har planlagt fram mot 2024 og hvordan du kan holde deg oppdatert på våre planer fremover.

Medvirkende

Ronny Birkeli
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ronny Birkeli

Ronny Birkeli har jobbet som utvikler og arkitekt siden før årtusenskiftet. Etter noen år i konsulentrollen gikk han over til å jobbe in-house med smidig produktutvikling i privat næringsliv. Han har hatt de fleste roller i smidige team, men alltid beholdt en fot i koden. Det gjennomgående fokuset har vært å bygge opp gode, selvstendige utviklingsteam, som jevnt og trutt leverer kvalitet til brukerne. I 2021 startet han i Digdir som utvikler og teamarkitekt. Men selv om han nå har nå «byttet side» og blitt produkteier på Altinn Studio Apps, så sitter fortsatt den ene foten fast i koden – noe han mener er en styrke for en produkteier på et produkt som har 50% GUI for sluttbrukere og 50% API for utviklere.

Nina Kylstad
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Kristine Eksaa Kylstad

Nina Kylstad har bakgrunn som utvikler, og har 9 år i konsulentbransjen bak seg. Hun har vært tungt involvert i utvikling av Altinn på flere områder siden 2015, med hovedfokus på Altinn Studio som utvikler og team arkitekt de siste 5 årene. Med en fot godt plantet i kodebasen har Nina nå blitt produkteier for Altinn Studio, og ser frem til å være med å utvikle produktet fra «andre siden».

Torkel Buarøy
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Torkel Buarøy

Torkel Buarøy har vært en del av Altinn siden 2015. Hans fagområder inkluderer erfaring med servicedesk, hendelseshåndtering, krise og beredskap samt problemløsningsprosess. Tidligere har han også innehatt rollen som produkteier for Team Infrastruktur i Altinn 2. For tiden trives han i rollen som produkteier for Team Core hvor en av oppgavene er å introdusere ny varslingskomponent for Altinn 3.

14:20
Pause Program klokka 14:20. Pause med

Pause.

14:35
Altinn - et verktøy for bærekraftig digitalisering Mari Forberg Jøndahl, Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson Program klokka 14:35. Altinn - et verktøy for bærekraftig digitalisering med Mari Forberg Jøndahl, Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson

Vi vil presentere mulighetsrommet i Altinn og vise flere eksempler på bruk og belyser hvordan Altinn kan være en viktig byggekloss for et mer bærekraftig digitaliseringsarbeid.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Finnur Olafsson
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson

Finnur er opprinnelig sivilingeniør, teknisk kybernetikk, fra NTNU. Han jobbet 17 år som konsulent med å implementere kjerneløsninger i det private næringsliv. I 2014 tok han skrittet over til UDI for å jobbe i offentlige sektor. Begynte i Digdir i 2022 og er Produktgruppeleder for tjenesteutvikling.

14:50
Status for livshendelsen Dødsfall og arv Bredo Erik Swanberg, Ola Asp Program klokka 14:50. Status for livshendelsen Dødsfall og arv med Bredo Erik Swanberg, Ola Asp

Vi viser hvor langt vi er kommet i arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv.

Medvirkende

Bredo Swanberg
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Bredo Erik Swanberg

Swanberg er nasjonal programleder for livshendelsen «Dødsfall og arv». Han er også Digdirs programleder for næringssamarbeidet med finansnæringen og jobber i tillegg med sjømatnæringen og landbruksnæringen. Han brenner for arbeidet med å fjerne alle hindringer som begrenser deling av data mellom privat- og offentlig sektor.

Ola Asp
Prosjektleder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Ola Asp

Ola Asp er prosjektleder for «Digital gravferdsmelding». Han har 25 års erfaring fra gravferdssektoren. Asp er spesielt opptatt av å finne gode og intuitive digitale løsninger for innbyggeren i emosjonelt preget livshendelse.

15:10
Altinn i skyen - hva må du som tjenesteeier tenke på Linda Solstad Program klokka 15:10. Altinn i skyen - hva må du som tjenesteeier tenke på med Linda Solstad

Gjennomgang av Altinn DPIA og hva du som tjenesteeier må tenke på.

Medvirkende

Linda Solstad
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Linda Solstad

Linda Solstad er utdannet jurist, og har erfaring fra Statens vegvesen, Kartverket og Finans Norge. Hun har blant annet jobbet med regelverksarbeid, personvern og deltatt i DSOP-prosjekter. Linda er nyansatt i Digdir, på avdelingen for brukeropplevelse og datadeling.

15:15
Inspirasjonsforedrag med Snorre Valen Snorre Valen Program klokka 15:15. Inspirasjonsforedrag med Snorre Valen med Snorre Valen

Inspirasjonsforedrag av Snorre Valen

Medvirkende

Snorre Valen
Redaktør, Trønderdebatt
Snorre Valen

Snorre Valen er redaktør i Trønderdebatt, leder av Kringkastingsrådet og sitter i den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

15:30
Takk for i dag – og hva kan vi se frem til i morgen? Program klokka 15:30. Takk for i dag – og hva kan vi se frem til i morgen? med

Vi oppsummerer dagen, og gir et frampek til hva vi kan se fram til i morgen.

Brukerrådet dag 2. «Bygg moderne tjenester - på et trygt fundament» Programleder: Mari Forberg Jøndahl

09:00
Velkommen Mari Forberg Jøndahl Program klokka 09:00. Velkommen med Mari Forberg Jøndahl

Velkommen til andre dag av Brukerrådet 2023. Vi ser nærmere på hva som står på dagens agenda.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

09:05
eInnsyn Bodhild Therese Cirotzki, John Eivind Presterud, Kenneth Stigen Fureli, Jon Sundby Program klokka 09:05. eInnsyn med Bodhild Therese Cirotzki, John Eivind Presterud, Kenneth Stigen Fureli, Jon Sundby

I 30 år har eInnsyn bidratt til åpen og transparent demokrati. Oslo kommune og Vestland fylkeskommune gir oss innblikk i bruk og mulighetsrommet som løsningen gir for hele den offentlige sektor. Bli med inn til Digdir og se hvordan vi jobber for å imøtekomme kunders spørsmål og behov. Vi sier noe om hva som er status og hva ligger i fremtidige utviklingsplaner.

Medvirkende

Bodhild Cirotzki
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bodhild Therese Cirotzki

Bodhild er en del av markedsgruppen som jobber med informasjon og oppfølging av Digdir sine fellesløsninger rettet mot offentlig sektor. Hun er også med i produktteamet for eInnsyn, og jobber der med utbredelse og oppfølging av kommunal- og fylkeskommunal sektor. Bodhild brenner for at eInnsyn skal være en løsning for hele den offentlige sektoren. For desto flere virksomheter som tar i bruk eInnsyn, desto bedre blir innsynsløsningen for åpenheten og demokratiet.

John Eivind Presterud
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
John Eivind Presterud

John Eivind har jobbet som kravstiller/produkteier/løsningsarkitekt for eInnsyn siden høsten 2019. Han er lidenskapelig opptatt av hvordan norsk offentlighetslov styrker demokratiet og bygger tillit gjennom åpenhet, ansvarlighet og borgerdeltakelse. Innsynsrettigheter gir oss muligheten til å forme beslutninger, forhindre misbruk og fremme positiv utvikling. Med eInnsyn-plattformen går han inn for å effektivisere tilgangen til informasjon, og dermed øke tilliten og engasjementet mellom borgere og myndigheter.

Kenneth Stigen Fureli
Leiar dokumentsenteret, seksjon sikkerheit og støttetenester, Vestland Fylkeskommune, avdeling for IKT og digitalisering
Kenneth Stigen Fureli

Kenneth Stigen Fureli er leiar dokumentsenteret i Vestland fylkeskommune, og det har han vore sidan august 2020. Han er tidlegare offiser og har tenestegjort 16 år i Forsvaret. Det er særleg erfaringar frå denne organisasjonen, som har 3 ulike lovverk som kan heimla skjerming som gjer at Kenneth er veldig engasjert i offentlegheit. Han brenn for ein open og transparent forvaltning fordi det fører til kvalitet, effektivitet og nyskaping

Jon Sundby
Spesialrådgiver IKT, Oslo kommune
Jon Sundby

Jon Sundby har siden 2009 vært spesialrådgiver ved Byrådsleders kontor, Oslo kommune. Han er systemeier for noen fellessystemer. bl.a. eInnsyn. Jon ønsker å bidra til befolkningens tillit til demokratiet gjennom gode løsninger for åpenhet og innsyn. Jon har samarbeid tett med Digdir helt fra starten av, og med utvikling av eInnsyn. Jon bidrar også som fagressurs i Styringsrådet for eInnsyn.

10:00
Pause Program klokka 10:00. Pause med

Pausen estimeres til ca 20 min

10:20
Mer verdi av data gjennom økt deling og bruk Kjersti Stenerud Steien, Øystein Åsnes, Livar Bergheim Program klokka 10:20. Mer verdi av data gjennom økt deling og bruk med Kjersti Stenerud Steien, Øystein Åsnes, Livar Bergheim

Digdir skal være en ledende pådriver for ansvarlig datadeling ved å tilrettelegge for sikker og effektiv utveksling av data. Vi skal gjøre det enklere å finne, utveksle og bruke data. Lykkes vi?

Øystein Åsnes presenterer den nye produktstrategien for datadeling.

Medvirkende

Kjersti Stenerud
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Kjersti Stenerud Steien

Kjersti er produkteier for data.norge.no (Felles datakatalog) og Datalandsbyen. Hun brenner for at flere skal dele dataene de sitter på og dokumentere dem på en måte som gjør dataene lett å finne, forstå og ta i bruk.

Øystein Åsnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Øystein Åsnes

Øystein Åsnes jobber i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir. De har fokus på informasjonsforvaltning, standardisering og åpne data.

Bilde av ansatt Livar Bergheim
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Livar Bergheim

Livar er seniorrådgjevar og jobber i Ressurssenteret for deling og bruk av data i Digdir. Han er utdanna informatiker med master i programvareutvikling frå Universitet i Bergen / Høgskulen på Vestlandet.

Han har lang fartstid i Digdir og erfaring med datadeling, særleg opne data. Han brenner for å få meir verdi ut av data gjennom betre og meir datadeling, og godt samspel mellom utgjevarar og konsumentar av data.

Livar er deltakar i teamet Data som ressurs. Der er han Datajeger, jobbar med nettforumet Datalandsbyen med meir.

10:35
Digdir har levert ny produktgruppestrategi for datadeling. Dekker strategien behovene? Marit Holm Torseth, Filip Hansen, Per Bratterud, Geir Myrind, Tor Anton Gaarder Program klokka 10:35. Digdir har levert ny produktgruppestrategi for datadeling. Dekker strategien behovene? med Marit Holm Torseth, Filip Hansen, Per Bratterud, Geir Myrind, Tor Anton Gaarder

Vi tar debatten om den nye strategien dekker behovene.

Paneldebatt ledes av Marit Torseth.

Medvirkende

Marit Holm Torseth
Seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Marit Holm Torseth

Marit Holm Torseth er seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene. Til daglig jobber hun med problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltning og digitalisering. Hun har særlig kompetanse på begrepsarbeid, kodeverk, datakataloger og informasjonsarkitektur, datadelingstjenester og offentlig-privat samarbeid. Torseth har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i det offentlige.

Filip Hansen
Informasjonsarkitekt , Tolletaten
Filip Hansen

Filip jobber i Tolletaten der det arbeides med å få på plass en informasjonsforvaltning som dekker all informasjon til hele etaten. Filip rir flere kjepphester - i paneldebatten under Brukerrådet vil vi se mest til den om at både fagmiljøer og premissgivere for hvordan offentlig sektor forholder seg til egne data er for fragmentert.

Per Bratterud
Seniorrådgiver, Veterinærinstituttet
Per Bratterud

Per Bratterud er NLH-kandidat som havnet i IT og fortsatte med det. Har jobbet i IT i Mattilsynet siden dannelsen i 2004 med fokus på informasjonsforvaltning. Fra våren 2023 ansatt for å støtte helsedataforvaltning i Veterinærinstituttet.

Geir Myrind
Sjefsinformasjonsarkitekt , Skatteetaten
Geir Myrind

Geir Myrind har fagansvar for informasjonsarkitektur og informasjonsforvaltning i Skatteetaten. Han har vært pådriver for etablering av informasjonsforvaltningsfunksjonen i Skatt, samt vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med felles offentlig informasjonsforvaltning og prinsippene for Orden i eget hus.

Tor Anton Gaarder
Spesialrådgiver, Arkivverket
Tor Anton Gaarder

Tor Anton Gaarder arbeider i Arkivverkets seksjon for planlegging og arkitektur. Er medlem i arkitektur og standardiseringsrådet. Koordinerer Arkivverkets arbeid i Skate. Har de senere årene hatt fokus på helhetlig informasjonsforvaltning.

10:50
Samarbeid, tillit og helhet - veien mot enhetlige digitale tjenester i offentlig sektor Marianne Røsvik, Lis Madeleine Lonning, Roy Halvor Frimanslund, Alise Kjelling, Sigurd Sæther Sørensen Program klokka 10:50. Samarbeid, tillit og helhet - veien mot enhetlige digitale tjenester i offentlig sektor med Marianne Røsvik, Lis Madeleine Lonning, Roy Halvor Frimanslund, Alise Kjelling, Sigurd Sæther Sørensen

Produktene innenfor produktgruppen Portaler og Brukeropplevelser skal bygge opp under offentlig sektors samarbeid for å realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi. De skal legge til rette for at vi kan skape digitale tjenester med høy tillit og helhetlig informasjon og ivareta krav til universell utforming.

Vi presenterer siste nytt om arbeidet som gjøres, planer fremover og inviterer inn til samarbeid

Medvirkende

Marianne Røsvik
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Marianne Røsvik

Røsvik leder arbeidet med felles designsystem i Digdir. Hun brenner for likere brukergrensesnitt på tvers av offentlig sektor og mener vi må samarbeide tettere om utformingen av digitale tjenester til innbyggerne!

Lis Lonning
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Lis Madeleine Lonning

Lonning er fagansvarlig, design lead og produktgruppeleder i Digdir. Hun er opptatt av økt tverretatlig samspill og designdrevet tjenesteutvikling for å løse reelle brukerbehov.

Roy Halvor Frimanslund
Brukskvalitetsansvarlig og Design Lead, Brønnøysundregistrene
Roy Halvor Frimanslund

Ansvarlig for brukskvalitet, design- og UX-lead og pådriver for å få til tjenester som er tilgjengelige for alle. Pådriver for å bygge tjenester ut fra behov, samle tjenester som skal henge sammen på et sted og legge til rette for mer effektiv digitalisering, fremfor å bygge etaters merkevarer og identiteter. Mastergrad i kommunikasjonsdesign fra RMIT i Melbourne.

Alise Kjelling
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Alise Kjelling

Designer og har jobbet med brukeropplevelse i det offentlige siden 2012. Hun brenner for at vi skal bli flinkere til å bruke designmetodikk i alle deler av virksomheten. Alise har en master i digital design og kommunikasjon fra IT Universitetet i København.

Sigurd Sæther Sørensen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Sigurd Sæther Sørensen

Design Lead og midlertidig Produkteier for Felles arbeidsflate i Digdir. Sigurd er opptatt av å bygge kultur for en data-drevet og forskningsbasert produktutvikling gjennom DesignOps samt fokus på økt grad av strategisk tilnærming, innovasjon og samskaping i samfunnsoppdragene vi løser.

11:25
Pause Program klokka 11:25. Pause med

Pausen estimeres til 30 min.

11:55
Meldingsutveksling for en samhandlende offentlig sektor Mari Forberg Jøndahl, Stein Magne Os Program klokka 11:55. Meldingsutveksling for en samhandlende offentlig sektor med Mari Forberg Jøndahl, Stein Magne Os

Produktområdet består av flere produkter fra Digdirs verktøykasse. Vi gir en grundig presentasjon av pågående arbeid med ny produktgruppestrategi for produktområdet Meldingsutveksling.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Stein Magne Os
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Stein Magne Os

Stein Magne jobbar i seksjon for strategi og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet. Han er produktgruppeleiar for produktgruppe Meldingsutveksling, der hovedfokus i 2023 er å få etablert ein produktgruppestrategi. Stein Magne har vore i Digdir sidan 2016 og har tidlegare vore produktsjef for fellesløysinga eInnsyn.

12:15
Aktuelle saker innen meldingsutveksling Elaine Kristin Mikkelsen Svartis, Bjørn Dybvik Langfors, Leo Sande Gasnier Program klokka 12:15. Aktuelle saker innen meldingsutveksling med Elaine Kristin Mikkelsen Svartis, Bjørn Dybvik Langfors, Leo Sande Gasnier

I denne bolken deler vi innsikt og erfaringer som din virksomhet kan dra praktisk nytte av.

Statens Sivilrettsforvaltning deler erfaring med å effektivisere mottak av skjemadata ved smart kobling med eFormidling.

Nye Dialogporten fra Digdir hjelper brukere å holde oversikt over dialoger med det offentlige som pågår på ulike plattformer. Dette er et fint oppspill til en oppdatering på status og nye muligheter med pågående modernisering av Altinn.

Vi får en opplysende og praktisk gjennomgang av hvordan du som mottaker tar kontroll på taushetsbelagt post mottatt i Altinn.

Forsvaret deler hvordan de utnytter funksjonalitet i digital postkasse for en smidig overgang til Min Side. Dette gjør det mer intuitivt å utføre nødvendige handlinger for den vernepliktige som mottar innkalling til førstegangstjeneste.

Medvirkende

Elaine Svartis
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Elaine Kristin Mikkelsen Svartis

Elaine har mange års erfaring med å veilede og holde kurs for virksomheter knyttet til praktisk bruk av Altinn. Elaine er rådgiver i Digitaliseringsdirektoratet, og en viktig del av brukerstøtte rettet mot tjenesteeierne i Altinn.

Bjørn Lagnfors
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bjørn Dybvik Langfors

Bjørn Dybvik Langfors har over 20 års erfaring med system- og webutvikling, og har vært med Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet siden 2017 som utvikler og løsningsarkitekt. Har jobbet med arkitektur og teknisk forvaltning av bla. Altinn Autorisasjon og data.altinn.no. Jobber i dag med videreutvikling av ulike komponenter og produkter i Altinn-økosystemet innenfor meldingsutveksling, datadeling og autorisasjon.

Leo Sande Gansier
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Leo Sande Gasnier

Leo Sande Gasnier er produkteier for Altinn melding og formidlingstjeneste, med lang fartstid i mange ulike roller i organisasjonen.

12:45
Digitale tjenester som fungerer på tvers av EU/EØS land – hvor går veien, og hvordan skal Norge holde tritt? Martin Normann Michelsen Program klokka 12:45. Digitale tjenester som fungerer på tvers av EU/EØS land – hvor går veien, og hvordan skal Norge holde tritt? med Martin Normann Michelsen

Det skal bli enklere å levere offentlige digitale tjenester, også ved behov for dokumentasjon fra andre lands myndigheter. EU har ambisjon om å gjennomføre en grensekryssende implementering av «Kun-én-gang»-prinsippet. Single Digital Gateway (SDG) er sentral komponent i dette. Innlegget gir oss innblikk i pågående arbeid i EU og på norsk side. Vi oppfordrer til at du tar høyde for kommende muligheter - hva betyr dette for din virksomhet og dine brukere?

Medvirkende

Martin Normann Michelsen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Martin Normann Michelsen

Martin er opprinnelig cand. merc. fra CBS i København og har jobbet i både nasjonale og internasjonale bedrifter. I rollen som arkitekt har han mer enn 20 års erfaring med digitalisering av tjenester og med innførsel av komplekse ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning) i store virksomheter. I Digdir har Martin arbeidet med en rekke av Digdir sine fellesløsninger, og han jobber for tiden med å se på hvordan EU sitt «Single Digital Gateway» konsept kan gjennomføres i Norge.

13:00
Takk for nå! Mari Forberg Jøndahl, Nina Olsen Munthe, Andreas Gjertin Rafaelsen Program klokka 13:00. Takk for nå! med Mari Forberg Jøndahl, Nina Olsen Munthe, Andreas Gjertin Rafaelsen

Tusen takk for i år!

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl

Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Siden 2018 har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Nina Munthe Olsen
Fung. avd. direktør Fellesløsninger, Digitaliseringsdirektoratet
Nina Olsen Munthe

Nina Olsen Munthe er fungerende avdelingsdirektør i avdeling Fellesløsninger. Hun startet i avdeling for digitale fellesløsninger i mai 2016, og har ledet seksjonen som har ansvar for teknisk og merkantil forvaltning og utbredelse av fellesløsningene. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten og var senest leder for skatteetatens veiledningstjeneste i Vest. Nina Munthe Olsen er utdannet jurist og har jobbet med ledelse de siste 17 årene.

Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Målgruppe for konferansen

Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Dialog er viktig under Brukerrådet. Du kan stille spørsmål og gi innspill på direkten.

Brukerrådet 19.-20. september 2023

Kontakt

Linda Johansen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99353055