Brukerrådet 2022

Emner:
 • Fellesløsninger
 • Altinn
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • eInnsyn
 • ELMA
 • eSignering
 • ID-porten
 • Kontaktregisteret
 • Maskinporten
Tid:
onsdag 28. september kl. 09:00–torsdag 29. september kl. 14:00, 2022
Sted:
Digitalt
Påmeldingsfrist:
onsdag 28. september kl. 09:00, 2022
Kontaktperson:
Linda Johansen, 99 35 30 55

På det heldigitale Brukerrådet 28.–29. september ser vi nærmere på hvordan du kan bruke ID-porten, Altinn, eSignering og andre fellesløsninger som byggeklosser i dine digitale tjenester. Hvilke komponenter trenger du for å utvikle de gode sammenhengende tjenestene som «alle» snakker om?

Digitalisering handler om å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere digital hverdag. Derfor er Brukerrådet også en arena for å diskutere hvordan våre fellesløsninger i enda større grad kan bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping.

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på Brukerrådet fremover.

Torgeir Waterhouse er programleder

Årets programleder er Torgeir Waterhouse som er «kjentmann» i det norske digitaliseringslandskapet, han kjenner utfordringene og mulighetene som offentlig og privat sektor møter i arbeidet med digitalisering. Det blir panelsamtaler, gode debatter og inspirerende brukerhistorier.

Status for fellesløsningene

På Brukerrådets andre dag får du høre mer om de enkelte fellesløsningene. Hva har kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Du får møte virksomheter som forteller om sine erfaringer og hvordan de bruker fellesløsningene i sin tjenesteutvikling.

Målgruppe for konferansen

Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Dialog er viktig under Brukerrådet. Det vil derfor være anledning til å stille spørsmål og gi oss tilbakemeldinger.

Program (med forbehold om endringer)

Brukerrådet dag 1. «Fra smarte byggeklosser til sammenhengende tjenester» Programleder: Torgeir Waterhouse

Velkommen til Brukerrådet 2022. Vi forteller hva som skal skje disse to dagene.

Medvirkende

Frode Danielsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Andreas G. Rafaelsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.
Torgeir Waterhouse
,
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Forventinger departementet har til offentlig sektor. Hvilke gevinster har samfunnet fått til med bruk av fellesløsninger? Behovet for fellesløsninger for å realisere digitale tjenester i livshendelsene og sammenhengende tjenester.

Hør Magne Jørgensen fra OsloMet, UiO fortelle fra et forskningsståsted hvordan trendene utvikler seg.

Medvirkende

Magne Jørgensen, medlem Digitaliseringsrådet
Professor, OsloMet / Universitetet i Oslo
Magne Jørgensen
Jørgensen har mastergrad innan økonomi og IT frå universitetet i Karlsruhe og doktorgrad frå Universitetet i Oslo. Han er sjefsforskar ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, leiar av EDOS-programmet (Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor), og professor ved OsloMet og Universitetet i Oslo. Han har erfaring som prosjektleiar og leiar for IT-prosessar i Telenor og Storebrand. Forskinga hans har dei seinare åra i stor grad fokusert på planlegging og leiing av IT-prosjekter. Spisskompetanse:
 • leiing av digitaliseringsprosjekt
 • nyttestyring/gevinstrealisering, særlig i gjennomføringsfasen
 • kost/nytte og usikkerheitsanalysar
 • smidige forretnings- og utviklingsprosessar

Hvilke gevinster får vi og hjelper de oss å realisere tjenestene raskere?

Pausen estimeres til 25 minutter.

Hva skal fellesløsningene løse og hvordan? Hvordan sørger vi for å levere verdi til hele offentlig sektor og brukerne. Frode Danielsen og Andreas Rafaelsen i samtale med flere.

Medvirkende

Frode Danielsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Andreas G. Rafaelsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Hvordan samarbeider vi og hvilken rolle spiller fellesløsningene?

Pausen estimeres til 20 minutter.

Hva betyr det at en tjeneste er sammenhengende for brukeren? Og hvilke ulike måter kan vi løse dette i et arkitekturperspektiv? Vi presenterer og diskuterer temaet og ser på ulike brukerhistorier. Medvirkende: Helle Stedøy med flere.

Medvirkende

Helle Astrid Stedøy
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Helle Astrid Stedøy
Helle Stedøy har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden februar 2020. Hovedområdet er nasjonal arkitektur og innen dette fagområdet er hun blant annet med på å utarbeide nasjonal verktøykasse for deling av data, og modeller for felles økosystem og bruk av disse. Helle har 14 års erfaring fra OsloMet der hun har jobbet med virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, GDPR, prosjektledelse, ledet seksjon for brukerstøtte og bidratt i opplæring av ansatte.

Inspirasjonsforedrag av Torgeir Waterhouse.

Medvirkende

Torgeir Waterhouse
,
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Vi oppsummerer dagen, og gir et frampek til hva vi kan se fram til i morgen.

Brukerrådet dag 2. «Fra smarte byggeklosser til sammenhengende tjenester». Programleder: Mari Forberg Jøndahl

Velkommen til andre dag av Brukerrådet 2022. Vi ser nærmere på hva som står på dagens agenda.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari er Markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Vi presenterer status på utbredelse av eInnsyn med produktsjef Stein Magne Os med flere.

Medvirkende

Stein Magne Os
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Stein Magne Os
Stein Magne jobbar i seksjon for strategi og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet. Han er produktsjef for fellesløysinga eInnsyn, ein søkeportal for offentlegheit og innsyn i offentleg sektor.

 • Målbildet for tillitstjenester
 • Revisjon av eIDAS
 • Ny eID Strategi
 • Ny systemarkitektur for ID- porten
 • Meldingstjenester – endringer i eFormidlingsstrategien
 • Sammenhengende tjenester/samspill skjematjenester Altinn
 • Endringer DPI
 • Altinn Studio
 • Migrering
 • Schrems oppdatering og ny veilder
 • Data.norge.no
 • Data.altinn.no

Pausen estimeres til 20 minutter.

Hvordan håndterer vi at tjenester må leveres raskt og hvordan kan disse tjenestene videreutvikles og gi verdi fremover?

Vi viser deg hvor du finner informasjon og hvor enkelt du kan komme i gang.

Tusen takk for i år!

Medvirkende

Frode Danielsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Andreas G. Rafaelsen
Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.
Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari er Markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Se opptak av sendingen fra Brukerrådet 2021:

Brukerrådet 28.-29.september 2022 - "Fra smarte byggeklosser til sammenhengende tjenester"