Brukerrådet 2022

Emner:
 • Fellesløsninger
 • Altinn
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • eInnsyn
 • ELMA
 • eSignering
 • ID-porten
 • Kontaktregisteret
 • Maskinporten
Tid:
onsdag 28. september kl. 09:00–torsdag 29. september kl. 14:30, 2022
Sted:
Digitalt

På det heldigitale Brukerrådet 28.–29. september så vi nærmere på hvordan du kan bruke ID-porten, Altinn, eSignering og andre fellesløsninger som byggeklosser i dine digitale tjenester. Hvilke komponenter trenger du for å utvikle de gode sammenhengende tjenestene som «alle» snakker om?

Opptak fra sendingen 28. september

Vi jobber med teksting av opptakene, det blir tilgjengeliggjort når det er klart.

Opptak fra sendingen 29. september

Pressebilder fra arrangementet er tilgjengelig på flickr.

Program

Brukerrådet dag 1. «Fra smarte byggeklosser til sammenhengende tjenester» Programleder: Torgeir Waterhouse

Velkommen til Brukerrådet 2022. Vi forteller hva som skal skje disse to dagene.

Medvirkende

Frode Danielsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.
Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.
Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og Partner, Otte
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Forventinger departementet har til offentlig sektor. Hvilke gevinster har samfunnet fått til med bruk av fellesløsninger? Behovet for fellesløsninger for å realisere digitale tjenester i livshendelsene og sammenhengende tjenester.

Medvirkende

Gunn Karin Gjul
Statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
Gunn Karin Gjul
Gunn Karin Gjul er statssekretær med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Gjul har tidligere sittet på Stortinget i 20 år og representert Arbeiderpartiet. Siden 2014 har Gjul vært styremedlem i Riksrevisjonen. Før hun ble utnevnt til statssekretær hadde Gjul en ledende stilling Fagforbundet.

Hør Magne Jørgensen fra OsloMet, UiO fortelle fra et forskningsståsted hvordan trendene utvikler seg.

Medvirkende

Magne Jørgensen, medlem Digitaliseringsrådet
Professor, OsloMet / Universitetet i Oslo
Magne Jørgensen
Jørgensen har mastergrad innan økonomi og IT frå universitetet i Karlsruhe og doktorgrad frå Universitetet i Oslo. Han er sjefsforskar ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, leiar av EDOS-programmet (Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor), og professor ved OsloMet og Universitetet i Oslo. Han har erfaring som prosjektleiar og leiar for IT-prosessar i Telenor og Storebrand. Forskinga hans har dei seinare åra i stor grad fokusert på planlegging og leiing av IT-prosjekter. Spisskompetanse:
 • leiing av digitaliseringsprosjekt
 • nyttestyring/gevinstrealisering, særlig i gjennomføringsfasen
 • kost/nytte og usikkerheitsanalysar
 • smidige forretnings- og utviklingsprosessar

Hvilke gevinster får vi og hjelper de oss å realisere tjenestene raskere? Direktør i Digitaliseringsdirektoratet Steffen Sutorius i samtale med Torgeir Waterhouse. Vi skal også få høre om TISK-samarbeidet og møte Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han jobber for tiden med vår fremtidige beredskap - hva blir den neste krisen som treffer oss? Og hvordan skal vi forberede oss på dette?

Medvirkende

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Steffen Sutorius
Sutorius vært direktør i Digitaliseringsdirektoratet siden 2016 og det som tidligere het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Espen Rostrup Nakstad
Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Espen Rostrup Nakstad
Espen Rostrup Nakstad (født 1975) er assisterende direktør i Helsedirektoratet. Han er utdannet lege og jurist og har blant annet skrevet boka "Kode Rød. Kampen for det vakre" om hva som skjede da Norge ble rammet av korona-pandemien.

Pausen estimeres til 20 minutter.

Hvordan samarbeider vi og hvilken rolle spiller fellesløsningene? Vi møter ulike aktører og deres refleksjoner rundt hva som skal til for å lykkes og hvordan de har jobbet. Panelsamtale ledet av Torgeir Waterhouse.

Medvirkende

Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og Partner, Otte
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.
Stig Slaatto-Hornnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes
Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.
Heidi Dolven
Tjeneste- og systemdesigner, NAV
Heidi Dolven
Dolven er tjeneste- og systemdesigner og har vært prosessleder for Ukraina-teamet i NAV. Hun har siden 2003 ledet designprosesser innen samhandling, innovasjon, og policyutvikling i offentlig sektor. Før Heidi begynte i NAV i 2021 var hun forvaltningsdesigner i Halogen, der hun blant annet bisto KDD med utarbeidelse av stortingsmeldingen "En innovativ offentlig sektor". Hun har sin bakgrunn fra DOGA, har vært programansvarlig for Oslo kommunes program for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, og koordinator for stortingsmeldingen Morgendagens omsorg i Helsedirektoratet.
Anders Aakhus
Prosessteamleder, UDI
Anders Aakhus
Anders Aakhus jobber som prosessteamleder i UDI. Teamet har ansvar for den overordnede flyten i og forbedringen av prosessen for asylsøkere i Norge. Det inkluderer både ankomst- og asylprosessen og de medfølgende mottakstjenestene som møter asylsøkere i Norge. Før dette har han jobbet i nesten hele migrasjonsløpet til en asylsøker, fra ankomstfasen, intervju og vedtak og til slutt til assistert retur. Aakhus har bakgrunn som sosialantropolog, men har etter 14 år i UDI blitt en vaskeekte byråkrat på utlendingsfeltet.
Eirik Aarre
Seniorrådgiver, Politiet
Eirik Aarre
Eirik Aarre er seniorrådgiver i Politiets utlendingsenhet (PU). Han arbeider med videreutvikling av PUs saksbehandlingsverktøy, Utlendingssystemet (UTSYS). I 2014 ble UTSYS kåret til det beste saksbehandlingssystemet i verden innenfor politi- og justisområdet. Eirik har fulgt utviklingen fra idé i 2004, som prosjektleder 2007-2012 og ledet inntil nylig arbeidet med videreutvikling av systemet. Eirik har nå en sentral rolle i innføring av EU sine nye informasjonssystemer og er leder for produkteierteamet i programmet.

Pausen estimeres til 15 minutter.

Mange av de digitale løsningene fra det offentlige fyller ikke kravene til tilgjengelighet og universell utforming. Mange brukere sliter, og fenomenet "digitalt utenforskap" er for alvor kommet på dagsorden. Når vi ikke klarer å lage gode nok digitale løsninger, får det ringvirkninger i folks hverdagsliv. Så hva gjør vi med det? Tilsynsdirektør Malin Rygg, Uutilsynet og kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad, Digdir

Medvirkende

Malin Rygg portrett
Tilsynsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Malin Rygg
Rygg er direktør i Tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Ho er utdanna jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.
Are Kvistad portrett
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Are Kvistad
Are Kvistad er utdannet økonom og journalist. Han har bred erfaring fra privat næringsliv som journalist og rådgiver, senest som kommunikasjonsdirektør i NHO-foreningen Sjømat Norge før han i 2019 begynte som kommunikasjonsrådgiver i Difi og Digitaliseringsdirektoratet.

Vi ser nærmere på hvordan kompensasjonsordningen for næringslivet ble realisert under pandemien. Vi har invitert inn et bredt panel som deler sine forventninger til hvordan vi skal lykkes også fremover.

Medvirkende

Frode Danielsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.
Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.
Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og Partner, Otte
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.
Are Trælvik
Fagdirektør, Brønnøysundregisterne
Are Trælvik
Er fagdirektør innenfor digitalisering og forenkling og har jobbet som prosjektleder med Kompensasjonsordningene til BR. Jobber nå som prosjektleder i parallell med Kompensasjonsordningene med fornyelse av løsøredomene på den nye registerplattformen som skal leveres i løpet av de nærmeste 6-12 mnd. Har tidligere vært avdelingsdirektør for forenkling og brukerdialog, samt seksjonsleder for forenklingsarbeidet på BR. Før BR jobbet jeg 12 år i finans som banksjef, vært landbrukssjef i flere kommuner og jobbet som lærer. Utdannet sivilagronom fra NLH på ÅS. Har et hjerte for digitalisering og sette brukeren i sentrum og forenkle hverdagen igjennom samhandling i offentlig sektor.
Nils Inge Brurberg
Program Manager, Bits
Nils Inge Brurberg
Nils Inge Brurberg er ansvarlig for DSOP (Digital Samhandling Offentlig og Privat). Programmet, er et unikt samarbeid mellom offentlig sektor (Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Politiet, NAV, Kartverket og Digdir) og Finansnæringen for å digitalisere Norge. Brurberg var tidligere Produktsjef for BankID, bankenes felles elektronisk ID løsning. Nils Inge har mer enn 30 års erfaring innen området elektronisk ID, autentisering, IT Sikkerhet og Finans. Han var også en av nøkkelpersonene i fremforhandlingen av avtale om BankID på Mobil mellom Banknæringen og Telekomnæringen. Han er utdannet som IT-ingeniør.
Simen Soltvedt, Digi Vestland
Leder for Sekritariatet Digi Vestland , Digi Vestland
Simen Soltvedt
Leder for sekretariatet i Digi Vestland, et samarbeid mellom alle kommunene i Vestland. Simen har kommune- og brukerperspektivet. Han brenner for strategisk planlegging, tjenesteutvikling og effektivisering ved bruk av rett teknologi, og jakter stadig på smarte og innovative løsninger. Sier ja til nasjonale felleskomponenter, gjenbruk av data og informasjonsdeling mellom kommuner og andre aktører.

Pausen estimeres til 30 minutter.

Statens sivilrett (SRF) har i prosjektet Digitale vergefullmakter laget et rammeverk for vergefullmakter som inneholder standardiserte fullmaktstekster på de mest sentrale områdene. Digitale vergefullmakter gjør det mulig å bruke digitale løsninger på vegne av andre. I denne sesjonen ser vi nærmere på hva prosjektet skal levere og mulighetsrommet fremover.

Medvirkende

Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og Partner, Otte
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.
Hilde Kristin Storvig
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Hilde Kristin Storvig
Hilde Kristin Storvig er produktsjef for Altinn autorisasjon som er en del av produktgruppen tillitstjenester. De siste par årene har hun også vært koordinator for et tverretatlig samarbeid om fullmaktsløsninger for innbyggere. Hun har jobbet med digitalisering i offentlig forvaltning i mer enn 20 år.
Øyvind Fladsrud
Jurist og prosjektleder for Digitale vergefullmakter, Statens Sivilrettsforvaltning
Øyvind Løbak Fladsrud
Øyvind Løbak Fladsrud har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Før han kom til Statens sivilrettsforvalter (SRF) jobbet han med oppgjør av forsikringssaker i tillegg til en periode som advokatfullmektig. Øyvind har siden 2015 vært ansatt ved sentral vergemålsmyndighet i SRF og jobber i hovedsak med digitaliseringsprosjekter innen vergemålsforvaltningen, herunder som prosjektleder for utvikling av digitale vergefullmakter.
Marie Elise Axelsen
Avdelingsdirektør kvalitetsutvikling , KS
Marie Elise Axelsen
Marie Elise Axelsen er avdelingsdirektør i KS og ansvarlig for avdeling Kvalitetsutvikling. Avdelingen jobber blant annet med nettverk, klart språk, digital inkludering og digital kompetanse. Marie har lang erfaring fra kommunal sektor og har i flere år også jobbet i staten, med utvikling av strukturer på nasjonalt nivå.

Hva er en hendelsesbasert arkitektur og hvorfor kan den hjelpe oss å bygge sammenhengende tjenester? Hvilken rolle skal og kan fellesløsningene spille? Panelsamtale ledet av Mari Forberg Jøndahl.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.
Finnur Olafsson
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson
Finnur er opprinnelig sivilingeniør, teknisk kybernetikk, fra NTNU. Han jobbet 17 år som konsulent med å implementere kjerneløsninger i det private næringsliv. I 2014 tok han skrittet over til UDI for å jobbe i offentlige sektor. Begynte i Digdir i 2022 og er produkteier for Altinn studio.
Bjørn Lagnfors
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bjørn Dybvik Langfors
Bjørn Dybvik Langfors har jobbet med system- og webutvikling i 21 år, og har vært med Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet siden 2017 som utvikler og løsningsarkitekt. Har jobbet med arkitektur og teknisk forvaltning av bla. Altinn Autorisasjon og data.altinn.no. Jobber i dag med innovasjon og videreutvikling av ulike komponenter og produkter i Altinn-økosystemet med fokus på datadeling og autorisasjon.
Morten Græsvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Morten Græsby
Har tidligere jobbet med Altinn som løsningsarkitekt og produktansvarlig, men er nå Virksomhetsarkitekt med fokus på arbeidet med et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.
Simen Soltvedt, Digi Vestland
Leder for Sekritariatet Digi Vestland , Digi Vestland
Simen Soltvedt
Leder for sekretariatet i Digi Vestland, et samarbeid mellom alle kommunene i Vestland. Simen har kommune- og brukerperspektivet. Han brenner for strategisk planlegging, tjenesteutvikling og effektivisering ved bruk av rett teknologi, og jakter stadig på smarte og innovative løsninger. Sier ja til nasjonale felleskomponenter, gjenbruk av data og informasjonsdeling mellom kommuner og andre aktører.
Marte Vidnes
Avdelingsdirektør Seksjon informasjonsforvaltning, NAV
Marte Vidnes Jensen
Marte har mange års erfaring fra ledelse av strategi-, utvikling- og digitaliseringsarbeid i NAV. Hun har ledet Seksjon informasjonsforvaltning siden 2016. Seksjonen har fagansvar for informasjonsforvaltning i etaten herunder informasjonsarkitektur, metadataforvaltning og dokumentasjonsforvaltning. Seksjon informasjonsforvaltning har også et ansvar for en rekke fellesregistre og felleskomponenter, som gir NAV korrekte grunnlagsdata, sikrer tilgjengeliggjøring av fellesinformasjon og understøtter digital samhandling med andre virksomheter. Herunder Aa-registeret som er et grunndataregister for arbeidsforholdsopplysninger. Seksjonen er en viktig bidragsyter i arbeidet med digitalisering og modernisering i NAV og i ulike fellesoffentlige samarbeid.

Inspirasjonsforedrag av Torgeir Waterhouse.

Medvirkende

Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og Partner, Otte
Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Vi oppsummerer dagen, og gir et frampek til hva vi kan se fram til i morgen.

Brukerrådet dag 2. «Fra smarte byggeklosser til sammenhengende tjenester». Programleder: Mari Forberg Jøndahl

Velkommen til andre dag av Brukerrådet 2022. Vi ser nærmere på hva som står på dagens agenda.

Medvirkende

Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Vi har sjekket pulsen på fulltekstpublisering i statlig sektor og deler innsikten og erfaringen vi har funnet. Hva skal til for å lykkes og hvordan får noen det til?

Eva Karin Hildre Paulsen fra Stavanger byarkiv vil fortelle om Stavanger kommunes erfaringer med å delta i Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet, et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket og Digdir.

Medvirkende

Stein Magne Os
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Stein Magne Os
Stein Magne jobbar i seksjon for strategi og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet. Han er produktsjef for fellesløysinga eInnsyn, ein søkeportal for offentlegheit og innsyn i offentleg sektor.
Eva Karin Hildre Paulsen
Innovasjonsrådgiver, Stavanger byarkiv
Eva Karin Hildre Paulsen
Eva Karin Hildre Paulsen jobber i Stavanger byarkiv som innovasjonsrådgiver. Arbeidet består i å videreutvikle Byarkivets arkivtjenester i tråd med arkivets samfunnsoppdrag og kommunens mål og visjoner.

Pausen estimeres til 15 minutter.

Produktområdet tillitstjenester står sentralt i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Møt produkteier Stig Slaatto-Hornnes og hør hvordan produktgruppen vil arbeide fremover for å operasjonalisere eID-strategien.

Tor Alvik skal presentere eID-strategien for offentlig sektor. Vi tar pulsen på hvilke forventninger offentlig sektor har til området.

Vi tar også pulsen på hvilke forventninger offentlig sektor har til området. Vi har samlet et panel bestående av Eivind Staff fra NAV, Ragnhild Varmedal fra Norsk Helsenett og Kjell J. Sivertsen fra Sikt.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes
Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.
Portrett Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Tor Alvik
Tor Alvik har jobbet med digitale fellesløsninger, strategi og identitetsforvaltning siden han ble involvert i arbeidet med Norge.no i 2005. Han har siden bidratt i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. Alvik er involvert i internasjonale prosjekter og programmer både i EU og Norden, og arbeider med rammene for digitalisering i Norge og utviklingen av tjenester på tvers av landegrensene. Han leder blant annet et Nordisk-Baltisk samarbeidsprosjekt på eID (NOBID). 

Hva gjør vi, hvor langt har vi kommet og hva betyr dette for dere?

Medvirkende

Siv Aglen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Siv Therese Aglen
Siv Aglen har mer eller mindre jobbet med Altinn siden 2005. I dag har hun rollen som Produkteier for Digital post, Formidlingstjenesten og Autorisasjon i Altinn. Siv har bachelor i psykologi og IT og har tidligere arbeidet ved Brønnøysundregistrene.
Jørgen Binningsbø
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jørgen Binningsbø
Jørgen Binningsbø er løsningsarkitekt, og har jobbet med videreutviklingen av ID-porten, Maskinporten og andre fellesløsninger siden 2015

Pausen estimeres til 30 minutter.

Produkteier for meldingsutveksling Frank Fardal leder denne sesjonen.

Medvirkende

Frank Fardal
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frank Fardal
Frank Fardal er fagdirektør for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger og jobber med strategier og målbildet for våre produkter i det nasjonale økosystemet. Han har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra offentlig sektor, sist som produktsjef for ID-porten. Frank brenner for produktledelse og for at vi alle skal bli digitale borgere.

Digital post til innbyggere over ny transportinfrastruktur, ved Ellen Marie Langen og Sture Førre.

Medvirkende

Ellen Marie Kurås Langen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ellen Marie Kurås Langen
Ellen Marie Langen er produktsjef for digital postkasse til innbygger. Hun har jobbet i Difi/Digdir med fellesløsningene i 10 år. Er utdannet cand.mag. fra NTNU med fagene matematikk, statistikk og informatikk. Før Ellen Marie begynte i Difi/Digdir jobbet hun som ERP-konsulent i Trondheim.
Sture Førre
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Sture Domaas Førre
Sture Førre jobber med teknisk forvaltning av fellesløsningene og er driftsleder for Digital postkasse, eSignering, eFormidling og ELMA. Er for tiden også prosjektleder for innføring av ny transportinfrastruktur for digital post til innbyggere.

Vi forteller om funksjonalitet som er tilgjengelig og hva du må gjøre for å komme deg over.

Medvirkende

Johannes Hunderi
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Johannes Hunderi
Johannes Hunderi er produktsjef for eFormidling og har jobbet i Difi/Digitaliseringsdirektoratet siden 2016. Han er utdannet høgskolekandidat i informasjonsteknologi. Samordning av meldingsutveksling er viktig for effektivisering av offentlig forvaltning. Desto flere virksomheter som tar i bruk eFormidling, desto større vil gevinstene være for fellesskapet

Som del av livshendelsen «Dødsfall og arv» realiserer vi prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» som er en digital dødsboløsning. En digital dødsboløsning er omfattende med hensyn til både sikkerhet, brukervennlighet og med grensesnitt mot mange aktører. Møt Bredo Swanberg som forteller hvordan vi bruker nasjonale felleskomponenter for å gjøre komplekse oppgaver raskere og enklere.

Medvirkende

Bredo Swanberg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bredo Erik Swanberg
Swanberg er nasjonal programleder for livshendelsen «Dødsfall og arv». Han er også Digdirs programleder for næringssamarbeidet med finansnæringen og jobber i tillegg med sjømatnæringen og landbruksnæringen. Han brenner for arbeidet med å fjerne alle hindringer som begrenser deling av data mellom privat- og offentlig sektor.

Sammen med blant annet Statens Vegvesen vil vi vise mulighetsrommet Altinn Studio gir for å bygge moderne digitale tjenester.

Medvirkende

Finnur Olafsson
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Johann Finnur Sigurvinsson Olafsson
Finnur er opprinnelig sivilingeniør, teknisk kybernetikk, fra NTNU. Han jobbet 17 år som konsulent med å implementere kjerneløsninger i det private næringsliv. I 2014 tok han skrittet over til UDI for å jobbe i offentlige sektor. Begynte i Digdir i 2022 og er produkteier for Altinn studio.

Pausen estimeres til 20 minutter.

Ståle Norum Engen og Jens Andersen Osberg informerer.

Medvirkende

Ståle Norum Engen
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ståle Norum Engen
Ståle er juridisk seniorrådgiver for Altinn og har jobbet med juridiske utfordringer med digitalisering av offentlig sektor i 17 år. Han har erfaring fra bl.a. Oslo tingrett, Senter for Rettsinformatikk ved UiO, Utlendingsnemnda og Brønnøysundregistrene. Han brenner for innovasjon og utvikling av nye digitale tjenester – og juristens naturlige rolle i dette arbeidet.
Portrett av Jens Andresen Osberg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Andresen Osberg
Jens er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgivar ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Han har erfaring som programvareutviklar og har skrive ein publikasjon om innsyn i automatiserte avgjerder etter personvernforordninga. Jens er har ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og ein bachelorgrad i programmering og systemarkitektur frå Universitet i Oslo. Jens har særleg kompetanse på områda der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.

I denne bolken vil du se en rekke eksempler på bruk av KRR, data.altinn og data.norge.no og lære mer om hvordan virksomhetene har tenkt.

Medvirkende

Espen Slotvik
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Espen Slotvik
Espen Slotvik har deltatt i det nasjonale samarbeidet knyttet til informasjonsforvaltning og datadeling i mange år. Tilhører gruppen som jobber med blant annet Felles datakatalog.
Bjørn Lagnfors
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bjørn Dybvik Langfors
Bjørn Dybvik Langfors har jobbet med system- og webutvikling i 21 år, og har vært med Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet siden 2017 som utvikler og løsningsarkitekt. Har jobbet med arkitektur og teknisk forvaltning av bla. Altinn Autorisasjon og data.altinn.no. Jobber i dag med innovasjon og videreutvikling av ulike komponenter og produkter i Altinn-økosystemet med fokus på datadeling og autorisasjon.
Erlend Osksvoll
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Erlend Oksvoll
Erlend Oksvoll er produkteier for data.altinn.no og har vært med på etablere datadelingstjenester som Tilda og eBevis. Har jobbet med integrasjoner og api-er i Altinn siden 2011.

Tusen takk for i år!

Medvirkende

Frode Danielsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.
Andreas G. Rafaelsen
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Andreas Gjertin Rafaelsen
Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.
Mari Forberg Jøndahl
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Mari Forberg Jøndahl
Mari er markedssjef i Digitaliseringsdirektoratet, og brenner for effektive, gode og tilgjengelige digitale tjenester. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester både i privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. De siste fire årene har fokuset vært rettet mot bruk av Nasjonale Fellesløsninger og å synliggjøre verdien av at vi løfter digitaliseringen i fellesskap til det beste for innbyggeren.

Følg Samarbeidsportalen på Facebook for å holde deg oppdatert på fellesløsningene.

Digitalisering handler om å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere digital hverdag. Derfor er Brukerrådet også en arena for å diskutere hvordan våre fellesløsninger i enda større grad kan bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping.

Torgeir Waterhouse er programleder

Årets programleder er Torgeir Waterhouse som er «kjentmann» i det norske digitaliseringslandskapet, han kjenner utfordringene og mulighetene som offentlig og privat sektor møter i arbeidet med digitalisering. Det blir panelsamtaler, gode debatter og inspirerende brukerhistorier.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er en av flere du vil få høre mer fra.

Status for fellesløsningene

På Brukerrådets andre dag får du høre mer om de enkelte fellesløsningene. Hva har kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Du får møte virksomheter som forteller om sine erfaringer og hvordan de bruker fellesløsningene i sin tjenesteutvikling.

Målgruppe for konferansen

Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Dialog er viktig under Brukerrådet. Det vil derfor være anledning til å stille spørsmål og gi oss tilbakemeldinger.