Hopp til hovedinnhold

I desember hadde Digitaliseringsrådet besøk av Brønnøysundregistrene og Medietilsynet. Vi fikk veldig gode diskusjoner i rådet om tilgjengeliggjøring av data og forenkling for næringslivet.

24. januar 2023

Medietilsynet

Medietilsynet ønsket gode råd om arbeidet med å etablere en innsiktsplattform. De ønsker å tilgjengeliggjøre data og analyser til ulike målgrupper. Tilsynet har manglet finansiering til tiltaket sitt. Vi anbefalte tilsynet:

 • Lag den gode historien om hva dere ønsker å oppnå
 • Konkretiser de kvalitative nyttevirkningene
 • Ta eierskap til satsingen
 • Styrk dialogen med Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Samarbeid med aktørene i bransjen om felles mål
 • Legg opp til gradvis realisering og start med noe som raskt gir nytte
 • Hent inspirasjon og lær av andre

Direktør Mari Velsand, Medietilsynet etter besøk i Digitaliseringsrådet

Livshendelsen starte og drive bedrift

Brønnøysundregistrene har ansvar for livshendelsen starte og drive bedrift. Dette er en stor og omfattende livshendelse. Brønnøysundregistrene har kombinert innsikt fra en rekke kilder og utarbeidet en oversikt over hele livsløpet i de fire fasene: Ide, etablering, drift og avvikling. Fasene er videre detaljert i 30 steg og 130 aktiviteter.

Vi anbefalte Brønnøysundregistrene:

 • Avgrens og prioriter
 • Kartlegg smertepunktene og samskap med aktørene
 • Definer hva dere ønsker å oppnå på kort og lang sikt
 • Vær tydelige på den rollen dere tar
 • Utveksle erfaringer med andre som samordner

Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene etter besøk i Digitaliseringsrådet.