Digitaliseringsrådets erfaringsseminar 2021

Emner
Digitaliseringsrådet
Tid
Onsdag 20. oktober kl. 08:30–10:30, 2021
Sted
Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gt. 9

Er det nok nytenking i offentlige digitaliseringstiltak? Digitaliseringsrådet opplever at det er rom for vesentlig mer nytenking og fornyelse. Rådet deler sine funn og anbefalinger på årets erfaringsseminar.

Program for seminaret:

  • Velkommen ved Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet
  • Presentasjon av årets erfaringsrapport ved Kjetil Århus, medlem av Digitaliseringsrådet og direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
  • «Kan vi redde flere liv? – hvordan den digitale utviklingen gir redningstjenesten nye muligheter» ved Jon Halvorsen, direktør for Hovedredningssentralen
  • «Digital fornyelse – hva krever det av ledere?» ved Tale Skjølsvik, professor og prodekan ved OsloMet
  • Refleksjoner ved Jan Hjelle, ekspedisjonssjef, KMD

Seminaret blir strømmet.
Programmet og strømmingen starter kl. 08:30.

Se direkte

Det er begrensede antall fysiske plasser.
Ved oppmøte starter registreringen med frokost fra kl. 08:00.

Hele arrangementet avholdes med riktig smittevern i henhold til gjeldende regler på seminartidspunktet.

Kontakt