Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport og -seminar 2020

«Dersom vi skal kunne lage tjenester som oppleves helhetlige og sammenhengende for brukerne, holder det ikke lenger å tenke på brukerne; vi må tenke som dem. Bak hver bruker er det et menneske med ulike ressurser og forutsetninger som vi må forstå for å kunne designe den gode tjenesten», sier Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet.

21. oktober 2020

Siden oppstarten i 2016 har rådet behandlet 72 prosjekter og bistått i overkant av 50 virksomheter med råd og veiledning. Det siste året har 17 prosjekter fått råd og anbefalinger.

Digitaliseringsrådet har jobbet for fullt under koronapandemien og i digitale møter gitt råd og anbefalinger blant annet på temaene organisering og styring av prosjekter, og behov, mål og løsning.

Videohilsen fra Bettina Løvemamma

Bettina Lindgren, styreleder for Løvemammaene. Løvemammaene er en organisasjon som jobber for å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmedes barns rettigheter i Norge.

Erfaringsrapport og erfaringsseminar

Her finner du opptakene fra erfaringsseminaret:

Nå må vi tenke som brukeren

Å jobbe brukerorientert og involvere brukerne i tjenesteutviklingen har vært blant de viktigste og hyppigste anbefalingene fra Digitaliseringsrådet siden rådet ble opprettet i 2016. For å nå ambisjonene om mer sammenhengende og helhetlige tjenester vil det være behov for at virksomhetene tar i bruk verktøy som involverer brukerne, før de har funnet løsningen. Dette må de gjøre i samarbeid med andre aktører som kan påvirke brukernes situasjon. Det er denne tenkemåten Digitaliseringsrådet ønsker å ta deg med på som leser av årets rapport.

Rapporten tar deg gjennom fire kapitler hvor du i hvert kapittel får konkrete råd og høre erfaringer fra prosjektene som har fått veiledning fra Digitaliseringsrådet.

  • Tenk som brukeren
  • Ta utgangspunkt i brukernes situasjon
  • Samarbeid med andre og la brukerbehov styre samarbeidet
  • Departementene må være aktive og se helheten

Dette er Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet er et tilbud til ledere i staten som jobber med endringer der digitalisering utgjør en viktig del. Rådet gir anbefalinger om hvordan lederne kan gjennomføre endringene smart og effektivt. Digitaliseringsrådet er ti personer med solid kompetanse og toppledererfaring fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet bemanner og drifter sekretariatet.

Dette er medlemmene i rådet

Kontakt

Svein Ragnar Kristensen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 38 40 66