Hopp til hovedinnhold

Programmet for Digitaliseringskonferansen er i ferd med å ta form, og samarbeid på tvers er viktige stikkord også i år. Vi møter både brukerne og aktørene som jobber med digitalisering for å skape en enklere hverdag for innbyggere, samfunn og forvaltning.

Bilde av Christel Borge, Johnny Welle og Liv Dingsør
Samarbeid på tvers, datadeling og digitalisering kan skape en enklere hverdag for innbyggere, samfunn og forvaltning. På Digitaliseringskonferansen møter du Christel Borge, Johnny Welle og Liv Dingsør som viser eksempler og diskuterer hvordan godt samarbeid kan virke i praksis.

Vi er alle på reise. Enten det handler om å komme seg til og fra jobb, fritidsreiser eller andre transportbehov. Det skaper behov for å orientere seg i kollektivtilbudet, bestille billetter – leie nabobil eller en bysykkel.

Hvordan kan deling og bruk av data gjøre turen enklere for deg og meg – og hvilket arbeid ligger bak løsningene?

Mer bærekraftige reiser

Blant innlederne på Digitaliseringskonferansen er administrerende direktør Christel Borge i Entur og Kartverksjef Johnny Welle i Kartverket.

De forteller hvordan deling av data blant statlige, kommunale og private mobiltetsaktører også bidrar til mer bærekraftig reisevirksomhet.

Samtidig reiser spørsmålet seg om det er mulig å få til en brukerorientert infrastruktur – spesielt når brukernes mål og behov kan være svært forskjellige og kanskje i konflikt?

Mer om offentlig-privat samarbeid

Daglig leder Div Dingsør i DigitalNorway følger opp temaet fra sitt perspektiv.

Effektivt samspill mellom offentlige aktører og bredden av næringslivet er avgjørende for å realisere potensialet i en økonomi som i økende grad drives av data og teknologi.

Offentlige aktører forvalter kunnskap, virkemidler og kapital som er nødvendig for at norsk næringsliv skal lykkes med å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Hvilket ansvar har vi i forvaltningen for å se det store bildet? Kommuniserer vi med et språk næringslivet kan forstå og forholde seg til?

Mer informasjon finner du på Digitaliseringskonferansens programsider.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332