Digitaliseringskonferansen 2022: Digitalisering - det handler om mennesker

Emner:
  • Digitaliseringskonferansen
  • Sammenhengende tjenester
  • Fellesløsninger
Tid:
mandag 22. august kl. 11:00–tirsdag 23. august kl. 15:30, 2022
Sted:
Thon Congress Gardermoen
Påmeldingsfrist:
søndag 21. august kl. 23:59, 2022
Kontaktperson:

Digitaliseringskonferansen er tilbake som fysisk møtepunkt og treffsted for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor! Nedenfor finner du programmet annen nyttig informasjon.

Velkommen til Thon Congress Gardermoen! Årets konferanse skal for alvor sette brukeren i sentrum. Du får høre mer om hvordan dette gir føringer for digitaliseringsarbeidet, ledelse, bruk og deling av data – og utvikling av sammenhengende tjenester på tvers. Les mer om årets tema.

Bruk påmeldingsknappen øverst på siden. Påmeldingen er bindende.

PROGRAM

Digitaliseringskonferansens første dag: Hvorfor sammenhengende tjenester? Programleder er Siri Lill Mannes.

For å få et inntrykk av utstillerområdet, konferanselokalene og stemningen på Digitaliseringskonferansen, kan du se denne filmen fra sist gang vi møttes på Gardermoen.

Glimt fra Digitaliseringskonferansen på Gardermoen i 2019.

Siri Lill Mannes er tilbake som programleder for Digitaliseringskonferansen. Samtale med konferansens mangeårige prosjektleder Jens Nørve om årets program. Hva har skjedd siden sist? Hva kan vi forvente å lære på årets konferanse?

Medvirkende

Siri Lill Mannes portrett
Daglig leder, SpeakLab
Siri Lill Mannes
Mannes er en erfaren programleder. Hun har blant annet stått for åpningen av OECDs World Forum i Paris og ledet NHOs årskonferanse. Hun jobbet som utenriksreporter i TV 2 fra starten i 1992, og ledet TV2 Nyhetenes hovedsendinger i en årrekke, fram til hun sluttet i 2010. I 2000 fikk hun Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker.
Jens Nørve
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Nørve
Nørve er avdelingsdirektør i Digdir og har vært prosjektleder for Digitaliseringskonferansen gjennom en årrekke.

Hvordan oppleves det å være helt ny i Norge? Hvordan går det når de og andre innbyggere møter det offentlige for å finne informasjon, tjenester eller rett og slett få hjelp? Og hvordan går det når vi offentlig ansatte setter i gang med digitaliseringsprosjekter?

Medvirkende

Madean Khazaal
Lagermedarbeider, Stormberg
Madean Khazaal
Khazaal kom til Norge som flyktning fra Syria i 2014. Han har en bachelorgrad i juss fra Damaschus University. Khazaal tar nå et masterstudium i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder parallelt med at han har lagerjobb hos klesprodusenten Stormberg i Kristiansand.
Hans Christian Holte portrett
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Hans Christian Holte
Holte ble arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han var skattedirektør fra 2013, og direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT fra 2008. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting. Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Libe Rieber-Mohn
Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Libe Rieber-Mohn
Rieber-Mohn har vært direktør i IMDI siden 2016. Hun er utdannet Cand Sociol og har også bred politikererfaring, blant annet som statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker i Arbeids-og inkluderingsdepartementet, leder av Arbeiderpartiets integreringsutvalg og varaordfører i Oslo.

Direktør Steffen Sutorius om status og utfordringer.

Medvirkende

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Steffen Sutorius
Siden 2016 har Sutorius vært direktør i Digitaliseringsdirektoratet og det som tidligere het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Hvert år går vi gjennom status for digitaliseringen av Norge. Norsk offentlig sektor skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Få innsikt i status på målene i digitaliseringsstrategien og hvor Norge står i forhold til andre land.

Medvirkende

Lars von Marion
Avdelingsleder, Rambøll Management Consulting
Lars van Marion
Lars van Marion er leder for avdeling for Digitalisering og forvaltningsutvikling i Rambøll Management Consulting. Han har bakgrunn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og ikt – Difi og Landbruks og matdepartementet. Van Marions utdanningsbakgrunn er fra statsvitenskap og forvaltningsinformatikk ved UiO.
Knut Bjørgaas portrett
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Knut Bjørgaas
Bjørgaas er utdannet sivilingeniør innen elektro og data fra NTH, og har jobbet med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innenfor telekom, finans og forsikring i over 20 år.
Asbjørn Finstad portrett
Avdelingsdirektør, KS
Asbjørn Finstad
Finstad er avdelingsdirektør i KS, avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering. Han var tidligere avdelingsleder i innen bl.a. utvikling og innnovasjon i Sykehuspartner HF og avdelingsleder i Drammensregionen IKT.

Presentasjon av digitaliseringsprosjektene som kjemper om årets pris. Finalistene er Forsvaret, UDI og TISK-samarbeidet.

Pausen varer i 60 minutter.

For å få et inntrykk av utstillingen, konferanselokalene og stemningen på Digitaliseringskonferansen, kan du se denne filmen fra sist gang vi møttes på Gardermoen.

Glimt fra Digitaliseringskonferansen på Gardermoen i 2019.

Møt menneskene som viser i praksis hvordan samarbeid på tvers og digitalisering kan skape en enklere hverdag for innbyggere, samfunn og forvaltning. Om samarbeid på tvers og digitalisering som skaper en enklere hverdag for innbyggere, samfunn og forvaltning.

Entur-appen: Deling av data gir deg full oversikt over mobilitetstilbudet

Finn kollektivreiser, sparkesykler, delebiler og bysykler. Entur gjør det enklere for reisende å finne en bærekraftig reise, takket være deling av data blant statlige-, kommunale- og private mobiltetsaktører.

Ved Christel Borge, Entur.

Kan en digital infrastruktur være smidig og brukerorientert?

De mest dyptgripende teknologiene er de som forsvinner. De vever seg inn i tjenester og hverdagslivet til de ikke kan skilles fra det - de blir digital infrastruktur. Sammenhengende tjenester gir komplekse verdikjeder og økosystemer med mange aktører - avhengige av hverandre. Dette krever stabile og forutsigbare tjenester. Samtidig ønsker vi smidig brukerorientert utvikling med hyppige leveranser for rask gevinstrealisering. Kan vi få til brukerorientert infrastruktur - spesielt når brukernes mål og behov kan være svært forskjellige og kanskje i konflikt?

Ved Johnny Welle, Kartverket.

Hvilket ansvar har du for norske bedrifters konkurransekraft?

Effektivt samspill mellom offentlige aktører og bredden av næringslivet er avgjørende for å realisere potensialet i en økonomi som i økende grad drives av data og teknologi. Offentlige aktører forvalter kunnskap, virkemidler og kapital som er nødvendig for at norsk næringsliv skal lykkes med å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Hvilket ansvar har du for å se det store bildet? Kommuniserer du med et språk næringslivet kan forstå og forholde seg til? Er du bevisst behovet for en kontinuerlig, effektiv og åpen dialog mellom bredden av næringslivet og deg som offentlig aktør? Sikrer du at kompetansen og ressursene du besitter er anvendbar og tilgjengelig for et næringsliv med dårlig tid? Hvem sitt ansvar er det egentlig?

Ved Liv Dingsør, DigitalNorway

Medvirkende

Christel Borge
Administerende direktør, Entur
Christel Borge
Borge har bred erfaring fra telekom og IT. Hun ble sjef i Entur i 2020 og kom da fra stilling som administrerende direktør i Dipper AS. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO Office. Hun har også bakgrunn fra McKinsey.
Johnny Welle, kartverkssjef
Kartverkssjef, Kartverket
Johnny Welle
Welle ble direktør i Kartverket i 2020. Han kom da fra stilling som CEO i Entur. Han har tidligere vært direktør i NSB Fellestjenester og i iStone samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.
Liv Dingsør portrett
Daglig leder, DigitalNorway
Liv Dingsør
Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var viseadministrerende direktør og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var hun med i regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.

Digitalisering og innovasjon handler ikke bare om å skape en enklere hverdag. Det er også en drivende kraft for å nå bærekraftsmålene. Vi viser at dette ikke bare er politiske ønsker men noe som faktisk skjer. Og hva med skyggesidene av digitaliseringen, hvordan håndterer vi dem?

Medvirkende

Leif Skiftenes Flak
Professor, Universitetet i Agder
Leif Skiftenes Flak
Flak er professor og leder av CeDiT - Centre for Digital Transformation ved UiA. Han er medgrunnlegger og aktivt styremedlem i GoForIT - Norges kunnskapsarena i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. Flak har 20 års erfaring med forsking og undervisning knyttet til digitalisering og digital transformasjon. Mye av forskningen har vært rettet mot offentlige virksomheter og hvordan slike kan realisere nytte fra digitaliseringsinitiativ. Den senere tiden har han blitt nysgjerrig på sammenhenger mellom digitalisering og bærekraftig utvikling. Flak har bred erfaring med eksternt finansierte forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt.
Liv Marte Kristiansen Nordhaug
Fagdirektør, Norad
Liv Marte Kristiansen Nordhaug
Nordhaug er medleder av Alliansen for digitale fellesgoder, som Norad er vertskap for sammen med UNICEF og UNDP. Alliansen forvalter den åpne standarden for digitale fellesgoder som er utformet basert på FNs Generalsekretærs definisjon fra Veikartet for digitalt samarbeid. Digitalisering er blitt en viktig del av norsk bistand, og digitale fellesgoder - åpne digitale løsninger (programvare, innhold, data, KI-modeller og standarder) som har relevans for FNs bærekraftmål – står sentralt. Samarbeid rundt slike fritt gjenbrukbare løsninger kan være relevant både for å bidra til utvikling i fattige land og blant sårbare grupper, men også for å bekjempe store globale utfordringer som klimaendringer, informasjonsforurensning, og pandemier. Nordhaug er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og har også studert energiledelse ved BI. Hun har jobbet i Norad siden 2007, og har siden 2014 ledet flere digitale innovasjonsprosjekter, inkludert den innovative anskaffelsen EduApp4Syria som har resultert i åpent lisensierte selvlæringsspill for leseferdigheter på mer enn 50 språk. EduApp4Syria ble gjennomført med hjelp fra Digdir.
Stine Bjønnstu Holthe
Head of Sustainability, Bulk Infrastructure
Stine Bjønnstu Holthe
Holthe jobber som Head of Sustainability i Bulk Infrastructure. Hun har vært ansatt i Bulk siden februar 2019. Holthe er utdannet innen prosjektledelse/sivilingeniør bygg fra NTNU i 2011. Perioden 2011-2019 jobbet hun for Multiconsult med prosjektstyring og ledelse av større tverrfaglige byggeprosjekter, og utvikling av gjennomføringsmetodikk i prosjekt knyttet opp mot digitale prosesser. Holthe brenner for optimalisering av prosesser og å få tverrfaglige team til å jobbe sammen for å løse vanskelige oppgaver.

Om cybersikkerhet og dagens trusselbilde. Historien om dataangrepet mot Østre Toten kommune i 2021. Håndteringen, konsekvensene, reaksjonene og læringspunktene.

Medvirkende

Ole Magnus Stensrud
Kommunedirektør, Østre Toten kommune
Ole Magnus Stensrud
Stesnrud har lang erfaring som toppleder i det offentlige og har bred kompetanse innen digitalisering i offentlig sektor. Han har i en årrekke vært medlem av KommIT-rådet, som er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Stensrud er utdannet økonom fra BI og har en delmaster i endringsledelse også fra BI.
David C. Frich
Politioverbetjent/etterforskningsleder, Nasjonalt cyberkrimsenter, Kripos
David C. Frich
Frich har bred erfaring innenfor etterforskningsfaget og har jobbet som etterforsker og etterforskningsleder de siste 12 årene. Han begynte ved Nasjonalt cyberkrimsenter i 2021 og jobbet før det i PST og ved Stovner politistasjon i Oslo. Frich har jobbet for det meste med saker innenfor saksområdene terror, datakrim, drap, vold, vinning og bedragerier.

Oppsummering av dagen.

Medvirkende

Siri Lill Mannes portrett
Daglig leder, SpeakLab
Siri Lill Mannes
Mannes er en erfaren programleder. Hun har blant annet stått for åpningen av OECDs World Forum i Paris og ledet NHOs årskonferanse. Hun jobbet som utenriksreporter i TV 2 fra starten i 1992, og ledet TV2 Nyhetenes hovedsendinger i en årrekke, fram til hun sluttet i 2010. I 2000 fikk hun Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker.

Utstillingsområdet er åpent til kl. 18.00.

Ingen festmiddag uten en prisutdeling! Hvem vinner Digitaliseringsprisen i år? Tre finalister kommer til å kjempe om trofeet, og vinneren kåres av deltakerne på festmiddagen.

Vi deler også ut den uhøytidelige "Ildsjel-prisen". I fjor gikk den til NTNU-professor Arne Krokan. Se intervju med ham nedenfor. Hvem gir han prisen videre til....?

Digitaliseringskonferansens andre dag: Hva skal til for at brukerne skal kunne oppleve at offentlige digitale tjenester henger sammen slik at de finner informasjon, får hjelp og får gjort det de skal? Sesjonen før lunsj er ved Digdir og flere aktører. Etter lunsj er det egne sesjoner ved Arkivverket og KS. Arkivverket belyser hvordan digitaliseringen skaper utfordringer for å ta vare på dokumentasjon. KS ser nærmere på hvordan statlige virksomheter og kommunene kan samarbeide best mulig i arbeidet med sammenhengende tjenester.

Ved Jens Nørve.

Medvirkende

Jens Nørve
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Nørve
Nørve er avdelingsdirektør i Digdir og har vært prosjektleder for Digitaliseringskonferansen gjennom en årrekke.

Det er krevende å lage digitale tjenester som brukerne opplever som sammenhengende på tvers av etater og offentlige nivåer. Oppskriften er samarbeid og økt samhandlingsevne! Og det krever at vi deler og bruker ressurser, data og fellesløsninger. Felles økosystem bidrar med felles ressurser slik at samhandling mellom aktører og digitale løsninger blir enklere. Det er ofte kompleksitet i data, regelverk og styringsformer som utfordrer samhandling, men noen får det til. Lytt og lær av dem som har erfaringer!

Dette er felles digitalt økosystem

På ulike måter kan felles digitalt økosystem bidra til å øke samhandlings- og digitaliseringsevnen. Fellesressurser som Altinn, Folkeregisteret, Matrikkelen og Maskinporten er kjent for de fleste, men økosystemet har mye mer å tilby. I denne sesjonen får du innblikk i hvilke ressurser dette er og hvordan disse bidrar til bedre samhandling på hver sin måte. Lyntaler og korte innslag.

Tid for eksempler: Samhandling på tvers kan være utfordrende både organisatorisk, juridisk, semantisk og teknisk. Møt noen av dem som har erfaringer – hør mer om hvordan de fikk det til, utfordringer som måtte løses, kompleksitet og ikke minst hvilke felles ressurser og løsninger de har brukt.

KS/Origo/Skatteetaten: Dataene kommer!

I denne sesjonen vil du få høre hvordan kommunene og Skatteetaten samarbeider om å dele til kommunene fra Skatteetaten. Dette gjør livet enklere for innbygger og effektiviserer saksbehandlingen i kommunene. Innbygger slipper å sende dokumentasjon på skatte- og inntektsopplysninger til kommunen. Ansatte trenger ikke å kontrollere mottatte opplysninger og etterspørre dokumentasjon som mangler, de får frigjort tid til å følge opp innbyggere som har særlige behov.

Ved Anne Mette Dørum, KS, Bjørn Sletten, Skatteetaten og Tine Reuterdahl, Origo.

Digdir: Oppgjør etter dødsfall

Offentlige og private aktører arbeider sammen for å gjøre oppgjør etter dødsfall enklere og mer oversiktlig for de etterlatte. Informasjon om avdødes økonomiske forhold blir automatisk samlet inn fra aktørene, for eksempel formue og gjeld, skatteopplysninger, kjøretøy og eiendom. Arvingene vil også få informasjon om det er registrert et testament i testamentregisteret, og om det er tinglyst ektepakt i ektepaktregisteret. Tjenesten letter belastningen på de etterlatte i en krevende fase av livet, og i tillegg sparer det aktørene mye tid og ressursbruk på saksbehandling og veiledning. Prosjektet er en del av livshendelsen dødsfall og arv.

Ved Bredo Swanberg, Digdir

Eiendom Norge: Digital Samhandling ved Eiendomshandel

Et samarbeid mellom Kartverket, Altinn, Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere private aktører, har ledet til en etterlengtet digital løsning for eiendomshandel. Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å digitalisere hele papirflyten i boligkjøpsprosessen, og all dialogen som går mellom bank og megler i forbindelse med en bolighandel.

Ukraina: Hvordan skape et produktivt og lærende samarbeid på tvers?

Ukraina-krisen etablerte en følelse av krise, felles engasjement og nødvendighet til å samarbeide for å ta imot et høyt antall europeiske flyktninger – det utfordret eksisterende prosesser. Viljen til å skape en god brukerreise for disse menneskene var stor. Siden februar har 12 virksomheter sammen sett på hindringer og flaskehalser i flyktningens reise, med fokus på overganger mellom tjenestene. Tre tiltak er grepet fatt i sammen; eID for flyktninger, helhetlig informasjon til flyktninger og tilgang til oppdatert adresse for forvaltningen.

Ved Nari Nysted, Digdir

Medvirkende

Anne Mette Dørum
Spesialrådgiver, KS
Anne Mette Dørum
Dørum har vært ansatt som spesialrådgiver i KS siden desember 2012. Hun jobber nå med blant annet med deling av data, digital infrastruktur, automatiseringsvennlig regelverk, personvernforordningen og andre aktiviteter knyttet til digitalisering i Avdeling for strategisk IKT og digitalisering. Anne Mette er fagansvarlig i KS for prosjektet «Deling av data til kommunene fra Skatteetaten». Dørum har jobbet med ulike fasetter av digitalisering i hele sin yrkeskarriere.
Bjørn Sletten
Seniorrådgiver, Skatteetaten
Bjørn Sletten
Sletten har vært ansatt i Skatteetaten siden 2013. Han jobber nå med deling av data i Divisjon Informasjonsforvaltning. En av oppgavene han er ansvarlig for er dialog og samarbeid med de segmentansvarlige. I samarbeidet mellom KS, kommunene og Skatteetaten er Bjørn hovedansvarlig for å samordne og styre aktiviteter som Skatteetaten bidrar med for å gjøre data tilgjengelig for kommunene. Han har deltatt i dette arbeidet fra høsten 2019.
Tine Reuterdahl
Direktør, Origo
Tine Reuterdahl
Reuterdahl leder Oslo Origo, en etat med spisskompetanse på digitalisering i Oslo kommune som er etablert for å være pådriver i kommunens digitale transformasjon. Etaten skal bidra til å gjøre kommunens tjenester enklere og mer tilgjengelig for innbyggerne og næringslivet gjennom å utvikle gode, digitale løsninger. De skal også bidra til økt digital kompetanse og forståelse for digital tjenesteutvikling i kommunens virksomheter. Reuterdahl har ledet Oslo Origo siden 2017. Hun har bakgrunn fra Aftenposten, FINN.no og Telia.
Bredo Erik Swanberg foto
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Bredo Erik Swanberg
Swanberg er nasjonal programleder for livshendelsen «Dødsfall og arv». Han er også Digdirs programleder for næringssamarbeidet med finansnæringen og jobber i tillegg med sjømatnæringen og landbruksnæringen. Han brenner for arbeidet med å fjerne alle hindringer som begrenser deling av data mellom privat- og offentlig sektor.
Hanne Nordskog-Inger
Fagsjef, Eiendom Norge
Hanne Nordskog-Inger
Nordskog-Inger er ansvarlig for organisasjonens utvikling av eiendomsmeglingsfaget og leder organisasjonens faglige utvalg. Hun jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk og høringsprosesser til nye lover og forskrifter, samt er ansvarlig for foreningens eksamener, kurs, fagforum og Eiendomsmeglerskolen. Hun besvarer også faglige spørsmål fra offentlige myndigheter og medlemmer. Nordskog-Inger har jobbet i eiendomsmeglingsbransjen siden 1996.
Tonje Falch Lund
Prosjektleder og tjenesteansvarlig, Bits
Tonje Falch Lund
Lund jobber i Bits innenfor digitaliseringsprogrammet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). DSOP-programmet er et samarbeid mellom finansnæringen og offentlig sektor for å digitalisere viktige prosesser i samfunnet, og Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet. Hun er prosjektleder for Digital Samhandling ved Eiendomshandel, og tjenesteansvarlig for andre DSOP-tjenester mellom finansnæringen og offentlig sektor.
Kari Nysted
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Kari Nysted
Nysted brenner for fornyelse gjennom endring for å skape bedre brukerorienterte tjeneste, for bedre samarbeid og flyt av informasjon på tvers av virksomheter. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester i 30 år, og siden 2015 i offentlig sektor (kommune og stat). I 2022 var Digdir ved avdeling sammenhengende tjenester initiativtaker til etablering av tverretatlig samarbeid digitalisering Ukraina-situasjonen. Nytsed er en del av et tverrfaglig team som har etablert og fasilitert dette samarbeidet.

Oppsummering så langt om felles økosystem og sammenhengende tjenester, og litt om hva veien er videre for å få til enda med samhandling med brukers behov i sentrum. Hva er planene for videre utvikling av fellesressurser i felles økosystem?

Lunsjpausen varer én time.

Arkiv er viktig for å ta vare på dokumentsjon og for å dokumentere rettigheter til enkeltmennesket. I denne sesjonen vil Arkivverket vise dette med et konkret eksempel, der viktig rettighetsdokumentasjon ikke er mulig å finne igjen, og hvilke konsekvenser det får.

Riksrevisjonen har undersøkt arkivering i staten i to omganger, og Stortinget har nylig behandlet oppfølgingsmeldingen. Statsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet er ansvarlig for å komme med forslag til forbedring, i samråd med Kultur- og Justisdepartementet. Arkivverket vil bruke elementer fra diskusjonen i debatten.

Med digitaliseringen av samfunnet øker datamengden eksplosivt, og det er blitt umulig å ta vare på dokumentasjon på en tradisjonell måte. På grunn av dette er det enda større fare for at dokumentasjon går tapt. Derfor satser Arkivverket på innebygd arkivering, som blir trukket fram som en mulig løsning på utfordringen.

Medvirkende

Inga Bolstad, Arkivverket - medlem Skate - portrett
Riksarkivar, Arkivverket
Inga Bolstad
Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.
Espen Sjøvoll
Avdelingsdirektør Samfunnsdokumentasjon, Arkivverket
Espen Sjøvoll
Sjøvoll er avdelingsdirektør i Arkivverket og brenner for innebygd arkivering. Han er utdannet samfunnsøkonom med stor interesse for informasjonsteknologiens muligheter, og har erfaring fra strategirådgivning, konkurranseøkonomiske analyser, prosesskartlegging og dokumenthåndtering.
Tor Bernhard Slaathaug
Generalsekretær, Stiftelsen Rettferd
Tor Bernhard Slaathaug
Slaathaug har sosiologiutdanning fra Universitetet i Sørst-Norge og er i dag generalsekretær i Stiftelsen Rettferd. Stiftelsen arbeider for samfunnets utsatte og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv. Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner som har vært utsatt for feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.
Aleksander Åsheim
Ekspedisjonssjef, Riksrevisjonen
Aleksander Åsheim
Åsheim har lang erfaring fra offentlig sektor innen virksomhetsstyring, utredningsarbeid, revisjon og faglig analyse, samt prosjekt-, fag- og linjeledelse. Han har tidligere hatt stillinger i Justis- og beredskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet (UDI) og som konsulent i KPMG.
Hanne Harlem
Sivilombudsmann, Sivilombudet
Hanne Harlem
Harlem er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro. Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Harlem har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.
Ane M. Roald
Avdelingsdirektør, Politidirektoratet
Ane Mannsåker Roald
Roald er leder for strategisk ledelsesstab i Politidirektoratet. Hun har ansvaret for politiets virksomhetsstrategi, analyse og utredninger, politidirektørens program og ledermøter, dokumentasjonsforvaltning i politiet og Politidirektoratets arkiv. Hun har bakgrunn fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor hun blant annet har arbeidet med PSTs trusselvurderinger. Ane Roald er utdannet statsviter, PhD fra UiO (2011).
Byarkivar, Tromsø kommune
Johanne Lunga
Lunga har jobbet med arkiv og bibliotek i Tromsø kommune i en årrekke, og er i dag byarkivar. Hun har også erfaring som informasjonsmedarbeider ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
Unn E. Huse
Byarkivar, Trondheim kommune
Unne Elisabeth Huse
Huse er byarkivar i Trondheim byarkiv. Hun er også medlem i Digitaliseringsutvalget (DU) som er en del av samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor og fungerer blant annet som et saksforberedende utvalg for KommIT-rådet – KS’ strategiske råd for digitalisering og smart bruk av teknologi. Huse har tidligere vært avdelingsdirektør i Helsedirektoraret, som leder av avdeling Norsk pasientregister.
Utviklingsleder, Trondheim kommune
Ola Ivar Vikland
Vikland er arkivarkitekt og utviklingsleder ved Trondheim byarkiv.

Pausen varer i 30 minutter.

Utvikling av sammenhengende tjenester skjer ofte i samarbeid med statlige virksomheter der statlige løsninger inngår som en del av den kommunale tjenesten. Hvilke muligheter og konsekvenser gir dette? Og hvordan samarbeider vi best mulig for å få disse tjenestene i bruk?

1. Finnes det grenser for samarbeid kommune-stat?

Konsekvenser og muligheter med at staten leverer tjenester til kommunal sektor. Når staten leverer tjenester til kommunal sektor – hvem har da ansvaret for tjenestene som tilbys innbygger?

Introduksjon v/ Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør i KS: Et digitalt, nasjonalt økosystem - for brukervennlige tjenester.

Behovet for samspill om utvikling av tjenester er åpenbart – men det er også mulige utfordringer med dette, som vi må være bevisst. Samtale om tema med: Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet, Harald Hegeberg, Divisjonsdirektør strategi og utvikling i Bufdir og Kristin Weidemann Wieland.

Moderator: Jens Nørve, Digdir

2. Kommunal sektor løfter i flokk

Vi blir kjent med hvordan kommunal sektor jobber sammen om digitaliseringen, og hvordan stat og kommune med godt samarbeid kan få løsninger raskt i bruk, og hente gevinster av offentlige investeringer. Digitaliseringsnettverk som en del av strukturene for KS samordning spiller en viktig rolle i for å realisere våre felles ambisjoner om «En digital offentlig sektor».

Ved Kjetil Århus, direktør i Bergen kommune/ DigiVestland.

Medvirkende

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland
Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Jan Hjelle
Ekspedisjonssjef, Kommunal- og distriktsdepartementet
Jan Hjelle
Hjelle er ekspedisjonssjef i Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk i Kommunal- og distriktsdepartementet.
Harald Hegerberg
Divisjonsdirektør, Bufdir
Harald Hegerberg
Hegerberg er divisjonsdirektør - digital utvikling i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kjetil Århus, medlem Digitaliseringsrådet
Direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune
Kjetil Århus
Århus har jobba med IKT og digitalisering i offentleg sektor sidan 2007. Frå 2007 har han hatt ansvaret for digitalisering i Bergen kommune, og han har hatt stillinga som IKT-direktør frå 2010. Som representant frå Bergen kommune, har Århus saman med Oslo kommune drive og hatt ansvaret for IKT-samarbeidet blant dei ti største kommunane (K10) frå det vart etablert. I tillegg har han bidratt aktivt i etablering og gjennomføring av KS-programmet KommIT og styringsgrupper/arbeidsgrupper som understøtter digitalisering knytt til samhandling stat/kommune. Han bidrar også som foredragshaldar og i programkomitear i større offentlege Ikt-konferansar.

Takk for i år!

Konferansen kan også følges digitalt via direkte strømming på digdir.no til redusert pris. Redigert opptak av konferansen blir tilgjengelig gratis på digdir.no tidligst 22. september.

Priser

Priskategori Eks. mva.
Ordinær deltagerpris, begge konferansedager, inkl. festmiddag og overnatting 22.-23. august 7700,-
Ordinær deltagerpris, begge konferansedager, inkl. festmiddag uten overnatting 6400,-
Ordinær deltagerpris, begge konferansedager 5500,-
Studenter / StartUps, begge konferansedager 2750,-
Digital deltagelse 2750,-
For utstillere (se mer informasjon på utstillersiden) Eks. mva.

Standard pakke for stand begge dager. Inkluderer:

  • 1 deltager begge konferansedager, dagpakke med festmiddag og overnatting
  • 2 deltagere begge konferansedager, dagpakke uten middag og overnatting*
35000,-
*Tillegg for middag og overnatting for standdeltakere (ut over standard pakke). Pris pr person. 2000,-
Ekstra bemanning stand, inntil 2 deltakere pr stand begge konferansedager, med dagpakke, festmiddag og overnatting. Pris pr person. 4000,-