Hopp til hovedinnhold

De har gjort det betydelig lettere for bedrifter å levere skattemelding. I morgen kan Skatteetaten vinne Digitaliseringsprisen 2024.

– Gjennom samarbeid med systemleverandører og bransjeorganisasjoner har Skatteetaten utviklet Skattemeldingen. Tjenesten gir rettere utregnet skatt, likere konkurransevilkår og betydelige gevinster for både brukere og samfunnet. Den nye løsningen er et godt eksempel på nyskaping og bærekraft i offentlig sektor,

Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet, og vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2024, som arrangeres i Oslo 18. og 19. juni.

– Skatteetaten har lenge vært i front når det gjelder digitalisering av tjenester. Vi ønsker å gjøre det enklere for folk og gi dem færre oppgaver– ikke bare vise dem hvor og hvordan de ulike oppgavene skal løses. Det å bli nominert og være en av finalistene er en anerkjennelse av jobben vi gjør,

Portrett Marta Johanne Gjengedal

Endelig næringslivets tur

Det begynner å bli en stund siden ordet selvangivelse fremprovoserte kaldsvette og hjerteklapp. Så har også Skatteetaten i lang tid jobbet jevnt og trutt med å gjøre skattemeldingen, som den heter i dag, så enkel og brukervennlig som mulig for deg og meg.

Nå er det næringslivets tur. I år har de for første gang fått bruke en strømlinjeformet og dialogbasert skattemelding. Bakgrunnen er et imponerende og grundig digitaliseringsprosjekt.

– Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt, og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange har opplevd dette som komplisert og tidkrevende. Dette gjør vi nå noe med,

Skatteetaten har jobbet tett med systemleverandører og bransjeorganisasjoner som Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbindet for å forenkle og forbedre rapporteringen for næringslivet. Dette har munnet ut i en helt ny skattemelding, der den næringsdrivendes perspektiv står i sentrum. I den nye skattemeldingen for bedrifter er brukergrensesnittet flyttet til regnskapssystemene og oppgjørsprogrammene som bedriftene allerede benytter. På den måten kan brukeren jobbe i et system hen allerede er godt kjent med og som er tilpasset bedriftens behov.

Gir beskjed dersom noe ikke stemmer

Løsningen er bedre tilpasset næringslivets prosesser, og overgangen mellom regnskap til skattemelding er enkel og intuitiv. Gjennom digitalisering er opplysningene i skattemeldingen av høyere kvalitet enn før. Derfor gjøres det færre feil, og skatteberegningen blir mer korrekt og oversiktlig. En nyutviklet tjeneste gir brukerne umiddelbar tilbakemelding på ulogiske tall og verdier, og gir individuell veiledning, noe som reduserer sjansen for både feil og bevisste forsøk på juks.

– Så langt det er praktisk mulig, gjenbruker vi den informasjonen vi allerede har. Vi forhåndsutfyller blant annet utkastet til skattemelding, slik vi i mange år har gjort for personlig skattepliktige. Nå begynner vi å gjøre dette for selskaper også. Hvis opplysningene i utkastet stemmer, kan selskapene bruke disse når de sender inn skattemeldingen,

800 millioner i samlet gevinst per år

Samtidig har Skatteetaten også utviklet en løsning for etatens egne saksbehandlere. For første gang er hele skattebehandlingsprosessen samlet i ett helhetlig system, noe som sparer tid og ressurser og gjør at saksbehandlerne kan konsentrere seg om mer krevende saker.

– Skatteetatens data skal være pålitelige og tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Vi er opptatte av å forvalte informasjonen vi sitter på slik at den bidrar til forenkling, noe som blant annet betyr at innbyggere og næringsliv ikke trenger å oppgi informasjon til det offentlige mer enn én gang. Det er lønnsomt for alle,

Skatteetaten beregner at den nye skattemeldingen vil gi årlige besparinger på mer enn 300 millioner kroner for næringslivet, nesten 100 millioner i intern effektivisering og i tillegg kommer over 400 millioner for lønnstakere og pensjonister.

Digitale forbilder i offentlig sektor

De to andre finalistene er Brønnøysundregistrene med løsningen Digital selskapsetablering og Husbanken med løsningen Kobo.

– Nivået på disse tre digitaliseringsprosjektene er veldig høyt. Her er det mye å lære for andre aktører i stat og kommune som står foran sine egne fornyings- og moderniseringsprosjekter. Alle de tre finalistene er samarbeidsprosjekter som viser nyskaping, verdiskaping og bærekraft i praksis,

De tre finalistene er nøye vurdert fra en nominasjonsliste på 23 kandidater. Juryen er samstemte om at samtlige er svært gode digitaliseringsprosjekter.

Årets jury består foruten juryformann Skarsbø av Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg fra Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby fra IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Dette er Digitaliseringsprisen:

* En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.
* Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, tirsdag 18. juni.
* Årets nominerte er prosjektene «Skattemeldingen» (Skatteetaten), «Kobo» (Husbanken) og «Digital selskapsetablering» (Brønnøysundregistrene).
* For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
* Blant tidligere års vinnere finner vi DigiUng-prosjektet til Helsedirektoratet, Bufdir mfl., TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.
* I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Kontaktpersoner:

Juryleder Olav Skarsbø, Digdir: mobil 909 93 462
Digdirs pressetelefon: 400 33 199
Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000