Hopp til hovedinnhold

Hvordan skal det offentlige klare å nå fram til ungdommen i en tid der mediebildet er sterkt fragmentert og konkurransen om å treffe målgruppen foregår 24/7 i et utall av kanaler?

Adélie Dorseuil
Barn og unge lever livene sine like mye i skyen som på bakken. Skal vi støtte dem i oppveksten, må vi være tilstede både analogt og digitalt, sier DigiUng-prosjektleder Adélie Dorseuil.
Foto: Helsedirektoratet

Det handler om å nå barn, ungdom og unge voksne med informasjon, hjelp og tjenester som kan gjøre hverdagen enklere også for dem. Ett av tiltakene er DigiUng-programmet og nettstedet ung.no. som får en egen programpost på Digitaliseringskonferansen 31. mai.

- Det handler til syvende og sist om å lage digitale tjenester på ungdommens premisser, sier DigiUng-prosjektleder Adélie Dorseuil i Helsedirektoratet.

Barn og unge lever livene sine like mye i skyen som på bakken. Skal vi støtte dem i oppveksten, må vi være tilstede både analogt og digitalt.

På tvers av sektorer

Gjennom åtte år med samarbeid, innovasjon og brukermedvirkning har DigiUng-programmet bygd et tverrsektorielt digitalt økosystem hvor ungdommer lett kan navigere i den uformelige massen som heter «det offentlige».

Enten det handler om egen helse, barnevern, skole og utdanning, eller mestring og inkludering, jobber programmet for å gi målgruppen en brukervennlig inngangsport til kvalitetssikret informasjon og hjelpetjenester på tvers av sektorer.

Mange barrierer

- Barrierene kan være mange. Barn og unge har ikke samme kunnskap om hvordan det offentlige er organisert, og mange er fremmed for å oppsøke offentlige kontorer. Samtidig pågår det en digitalisering av samfunnet som gjør at både offentlige aktører, næringslivet og frivilligheten stadig leverer tjenester på nye måter, slik at de treffer brukerne sine bedre, sier Dorseuil.

Mens de aller fleste bare trenger åpen informasjon og veiledning, så finnes det også noen som trenger andre grep for å komme i dialog med det offentlige. Mange trenger noen å snakke med, individuell hjelp eller selvhjelpsverktøy som gjør det enklere å mestre hverdagen litt bedre.

Møt DigiUng på Digitaliseringskonferansen

- Ideen om DigiUng startet for snart 10 år siden, og på Digitaliseringskonferansen skal vi både snakke med ungdommen selv og ekspertene for å oppsummere hva vi har gjort og lært på veien samt hvilke utfordringer vi skal jobbe med fremover, sier Dorseuil.

Hvordan jobber DigiUng med helheltig informasjon, og hva kan vi som jobber i det offentlige lære av erfaringene fra arbeidet så langt? Bli med på Digitaliseringskonferansen og bli litt klokere.

I tillegg til prosjektleder Adélie Dorseuil og ungdomsrepresentantene Marcus Kvitflo Andersen og Lucas Storaunet, medvirker statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet, statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet, Bufdir-direktør Hege Nilssen, divisjonsdirektør Harald Hegerberg i samme etat, samt divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad og programleder Bård Olesen, begge fra Helsedirektoratet.

Hedret med pris

DigiUng vant i 2023 «Bedre stat»-prisen for sitt arbeid med samordning av digitale tjenester for ungdom 13 til 20 år. Kjernen i DigiUng-økosystemet er ung.no med 90.000 besøk fra ungdommer hver dag. Over 70 virksomheter fra statlig, kommunal, frivillig, privat og forskningssektor er involvert i DigiUng-samarbeidet.

Dette er DigiUng

  • DigiUng er et program med et titalls prosjekter som jobber for å lage digitale løsninger for ungdom på tvers av sektorene i det offentlige.
  • DigiUng jobber for å sette brukerne i sentrum. Ungdom skal slippe å forholde seg til hver enkelt sektor i forvaltningen.
  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her finnes informasjon om ungdommers rettigheter, muligheter og plikter.
  • Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men de samarbeider med tjenester som leveres fra mange andre offentlige virksomheter.
  • Nettstedet hadde 23 millioner besøk i 2022.
  • Den strategiske styringsgruppen er sammensatt av representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, og Bufdir. I programstyret deltar i tillegg Norsk helsenett, KS og Digdir.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332