Hopp til hovedinnhold

Digitalisering og innovasjon handler ikke bare om å skape en enklere hverdag. Det er også en drivende kraft for å nå bærekraftsmålene.

Leif Skiftenes Flak, Liv Marte Kristiansen Nordhaug og Stine Bjønnstu Holthe
Med et svært kompetent panel av innledere på plass, skal vi fra ulike vinkler snakke om hvordan digitalisering kan påvirke klima og miljø.

På Digitaliseringskonferansen i august ser vi nærmere på temaet bærekraft og digitalisering. Vi viser at dette ikke bare er politiske ønsker men noe som faktisk skjer.
Det innebærer også at vi kaster lys på skyggesidene av digitaliseringen. Hvordan håndterer vi dem på beste måte?

Blant innlederne møter vi disse:

GoForIT

Professor Leif Skiftenes Flak er leder av CeDiT - Centre for Digital Transformation ved UiA. Han er medgrunnlegger og aktivt styremedlem i GoForIT - Norges kunnskapsarena i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

Flak har 20 års erfaring med forsking og undervisning knyttet til digitalisering og digital transformasjon.

Digitale fellesgoder

Digitalisering er blitt en viktig del av norsk bistand, og digitale fellesgoder - åpne digitale løsninger (programvare, innhold, data, KI-modeller og standarder) som har relevans for FNs bærekraftmål – står sentralt.

Fagdirektør Liv Marte Kristiansen Nordhaug i Norad er medleder av Alliansen for digitale fellesgoder, som Norad er vertskap for sammen med UNICEF og UNDP. Alliansen forvalter den åpne standarden for digitale fellesgoder som er utformet basert på FNs Generalsekretærs definisjon fra Veikartet for digitalt samarbeid.

Digitale prosesser

Stine Bjønnstu Holthe er head of sustainability i Bulk Infrastructure. Hun har jobbet med prosjektstyring og ledelse av større tverrfaglige byggeprosjekter, og utvikling av gjennomføringsmetodikk i prosjekt knyttet opp mot digitale prosesser.

Holthe brenner for optimalisering av prosesser og å få tverrfaglige team til å jobbe sammen for å løse vanskelige oppgaver.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332