Universitetet i Stavanger: UiS digitale campus

Prosjektet skal digitalisere prosesser og rutiner. Støtte: 7 500 000.

Studentene forventer i dag en bedre tilrettelagt funksjonalitet i sin kommunikasjon med Universitetet. Herunder er det en sterk forventning om ett sted for informasjon om studie /administrative saker. De ulike fakultetene har ulike rutiner og ulike saksganger for studentene. Dette betyr merforbruk av tid og en krevende håndtering av saksflyt, informasjon og underlag for beslutninger. Effekten skal hentes ut ved å digitalisere prosesser og rutiner.

UiS har i dag mange manuelle prosesser, noe som krever stor administrasjon. Effekten av implementerte digitaliserte arbeidsprosesser, rutiner og samhandling gjør at effekten av innsatsen blir vesentlig forbedret. Universitetet vil utvikle en bedre digital dialog med sine eksterne aktører. Dette er spesielt viktig der universitetet skal framstå med relevant samhandling med næringsliv, offentlige etater og internasjonalt.