Hopp til hovedinnhold

Rapport

Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk

I forbindelse med arbeidet med ny statlig kommunikasjonspolitikk har Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomført en kartlegging av hva toppledere og kommunikasjonssjefer i departementer, direktorater/tilsyn og hos fylkesmennene mener om dagens statlige informasjonspolitikk, hvordan den praktiseres i dag og hvilke forventninger og innspill de har til en ny statlig kommunikasjonspolitikk.

Difi-rapport 2009:2
31. mars 2009

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden desember 2007 til januar 2008.