Styre digitaliseringen

Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen det er enighet om.