Statens innkrevingssentral: Digital økonomidialog

Prosjektet skal effektivisere brukernes hverdag gjennom redusert dokumentasjonskrav og bidrar til å senke terskelen for å inngi økonomiopplysninger. Støtte: 3 470 000.

Prosjektet skal etablere en dynamisk digital økonomidialog mellom Statens Innkrevingssentral (SI) og brukerne knyttet til økonomiske opplysninger SI ikke kan innhente fra eksterne registre. Dette vil gjøre at brukerne kan sende inn nødvendige økonomiopplysninger til SI digitalt i stedet for å bruke brevpost eller PDF-skjemaer. Opplysningene er en forutsetning for at SI skal fastsette korrekte trekk. For SI gir tiltaket også interne effektiviseringsgevinster.

Prosjektet er avslutta.