Hopp til hovedinnhold

Rapport

"Staten må tenke annerledes for å gjøre oss til flinke brukere"

Digital nok – motivasjon og barrierer for digital kommunikasjon med det offentlige

Difi-notat 2014:5
08. desember 2014

Eldre sitt ønske om å delta digitalt er et ønske om å være en del av samfunnet. De ønsker å henge med på det som skjer, både i samfunnsutviklingen og i familien. Men for noen blir terskelen for å komme i gang eller vedlikeholdelsen av ferdighetene for stor. Vanskelige begrepsbruk i eller om tjenester, lav motivasjon og interesse, mangel på digitale støttespillere eller utfordringer knyttet til kjøp og vedlikehold av utstyr, kan være barrierer.

De som ikke deltar må få økt oppmerksomhet i digitaliseringsarbeidet. Det er viktig at man ikke kun konsentrerer seg om å nå gjennomsnittsinnbyggeren. Men også er bevisst på hvordan man skal forholde seg til brukerne som per i dag ikke deltar, har begrensede ferdigheter eller ikke ønsker å delta. Involveres også brukere med lavere digital kompetanse, som kanskje stiller andre krav til kvalitet og brukervennlighet, kan dette gi nye perpektiver og innsikt. Denne innsikten kan igjen bedre kvaliteten på tjenestene også for gjennomstnittsbrukerne.