Sjøfartsdirektoratet: NIS/NOR Skipsregister, e-tinglysing

Formålet er å gå fra en papirbasert tinglysningsprosess til en hel-digitalisert prosess. Støtte: kr 7 600 000.

Sjøfartsnæringen skal bli tilbudt nye tjenester relatert til digital innsending av skjøter og heftelser, elektronisk tinglysing, bruk av elektroniske signaturer og betalingsløsning på nett.

Prosjektet skal lage:

  • elektroniske skjema for e-tinglysing
  • betalingsløsning på nett
  • elektronisk tinglysing