Riksantikvaren: Digisak - digitale tjenester i Delegeringsprosjektet

Formålet med prosjektet er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en heldigitalisert prosess med søknad og saksbehandling. Støtte: kr 7 641 088.

I dag er det Riksantikvaren som behandler søknader om tilskudd og dispensasjoner i kulturminneforvaltningen. Som følge av regionreformen, skal denne saksbehandlingen flyttes fra Riksantikvaren til de nye regionene. I den forbindelse skal prosjektet levere felles digitale systemer for Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunene (regionene).

Prosjektet skal lage:

  • saksbehandlingsløsning for tilskudd/dispensasjon
  • digital søknadstjeneste
  • løsning for styringsinformasjon
  • systemarkitektur og grensesnitt
  • løsning for bruk av Riksantikvarens arkiv
  • presedensarkiv

Dette skal gi tidsbesparelser både i forvaltningen og hos søkere, bedre kunnskapsgrunnlag, bedre beslutninger og økt likebehandling.