Rettleiingssamling om medfinansiering 2020

Tid
Torsdag 09. januar kl. 09:30–11:00
Sted
Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist
Torsdag 02. januar kl. 23:59
Kontaktperson
Cecilie Njøs Høgheim, Telefon: 952 65 172

Samfunnsøkonomiske lønsame digitaliseringsprosjekt og prosjekt som er i tråd med regjeringa og KS sin "Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025" kan søke om medfinansiering i 2020.

Samlinga vil gi ei generell orientering om medfinansieringsordninga samt rettleiing i utfylling av søknad.

Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengeleg på www.difi.no/medfinanseringsordning før samlinga.

Målgruppe

Statlege verksemder, prosjektleiarar og - medarbeidarar.

Agenda

  • Medfinansieringsordninga - føremål og rammer
  • Vilkår for å få medfinansiering
  • Krav til søknaden
  • Prioritering og saksbehandling
  • Høve til å stille spørsmål