Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Publiser alle nettlesarbaserte tenester på offentlege nettsider i HTML5

Nye og eksisterande nettlesarbaserte tenester på offentlege nettsider skal publiserast i HTML5.

Kvifor følgje?

HTML5 gjer at nettsidene blir meir tilgjengelege for ulike brukarar, samanlikna med tidlegare standardar. HTML4 og XHTML er under utfasing.

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt

Nasjonal arkitektur