Programstyring - norsk modell

Her finner du norske oversettelser av MSP-begreper, og litt veiledning om bruk av programorganisering og programstyring.

Nedenfor kan du laste opp resultatene fra en arbeidsgruppe som ble opprettet av Digitaliseringsdirektoratets nettverk for program- og porteføljestyring. Det omfatter norske oversettelser og forståelser av sentrale begreper i Axelos' programstyringsmodell MSP. Du finner også noe veiledningsmateriell om hvorfor og hvordan programmer kan brukes som en hensiktsmessig arbeidsform for samordning og styring av beslektede prosjekter.

Det har vist seg vanskelig å finne programmer i Norge som i tilstrekkelig grad har benyttet seg av MSP som metodikk. Det er derfor også lite erfaringer i begrepsbruken. Det oppfordres derfor til å komme med tilbakemeldinger ettersom erfaringer gjøres, slik at en norsk modell kan videreutvikles og tilpasses norske forhold.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Sverre Berg, DFØ (leder)
 • Åshild Hortemo, Akershus fylkeskommune
 • Jon Arve Risan, Statens pensjonskasse, nå NorStella
 • Kari Nysted, IMDI
 • Anette Odgaard Jacobsen, FHI
 • Eli Aspelund, KS
 • Trond Botheim, Holte Consulting
 • Katrine Høiback Jebsen, Metier OEC
 • Knut Asle Fiskerud, SopraSteria 
 • Ingar Brauti, Devoteam
 • Richard Thursfield, P3Praxis

Digitaliseringsdirektoratet takker deltakerne for en god dugnadsjobb!