Politidirektoratet: Nytt politiet.no

Prosjektet skal lage en ny og bedre nettside for politiet. Støtte: 8 500 000.

Politiets nettløsning, politi.no, kjører på utdatert teknologi. Bytte av teknologi er nødvendig for å utvikle en tjeneste som leverer på brukerbehov og -krav til en moderne digital tjeneste på nett. Samtidig trenger politiet et bedre verktøy for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon i kriser.

Politiet har behov for å ha en nettside som ved god tjenestedesign gjør det enkelt å bruke tjenestene og finne relevant informasjon fra politiet. Effekten av endringen vil blant annet være stor tidsbesparelse for brukerne og mindre press på førstelinjen i politiet.

Prosjektet er avslutta.