Hopp til hovedinnhold

Digdirs nye kompetansemodell for digital transformasjon tydeliggjør hva som kreves av ledere og gir oversikt over hvilke kompetanser din virksomhet samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

03. februar 2022

Modellen har tre nivåer

Digital transformasjon er et nødvendig virkemiddel for å møte utfordringene offentlig sektor står overfor. Det handler vel så mye om ledelse, kompetanse og kultur, som teknologi. Digital transformasjon treffer alle i virksomhetene og alle sektorer. Kompetansemodellen har derfor tre nivåer som bygger på hverandre. Disse tre nivåene er 1. “politikk og overordnede føringer”, 2. “ledelse av digital transformasjon” og 3. “fagkunnskap og ferdigheter”. Til sammen skal modellen gi et helhetlig bilde av kompetansebehovet i din virksomhet og i offentlig sektor som helhet. ​

Tilpass modellen til egen virksomhet

Kompetansemodellen er et verktøy som skal hjelpe din virksomhetene i utviklingen av ledelse, kultur og kompetanse for å lykkes med digital transformasjon. Hensikten er at virksomhetene selv, akademia og leverandører skal ta modellen i bruk og utvikle nye læringstiltak basert på kompetansemodellen.

- Digdir har utviklet kompetansemodellen i samspill med ledere og fagpersoner i offentlig sektor, leverandører og akademia. Vi ønsker at virksomhetene, akademia og leverandører bidrar i videreutviklingen og detaljeringen av modellen. Den skal være åpen og tilgjengelig for alle.

Slik kan du jobbe med kompetanse

Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har laget et digitalt verktøy som skal hjelpe ledergrupper til å utvikle felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon. Utviklingsverktøyet er basert på Digdirs kompetansemodell for digital transformasjon. Ta i bruk utviklingsverktøyet sammen med kompetansemodellen når dere skal bygge kompetanse i virksomhetene.

— Digital transformasjon treffer ikke kun én leder i virksomheten, men hele ledergruppen. Derfor har vi i DFØ laget et samtaleverktøy som skal hjelpe ledergruppen til å ha gode diskusjoner som gir felles utgangspunkt og referanser.

Digdir har bidratt med fagkompetanse i alle faser av arbeidet med utviklingsverktøyet.

Kompetansemodellen skal være dynamisk

Kun ved å bruke modellen kan vi gjøre den bedre, og vi ønsker derfor tilbakemeldinger og dialog for å gjøre den relevant og nyttig.

Kontakt

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332