Norsk kulturråd: SANK og eRapport - kunnskap om kunst og kultur

Formålet med er å ferdigstille det nye søknads- og saksbehandlingssystemet. Støtte: 4 783 000.

Norsk kulturråd mottar årlig opp mot 20.000 søknader fra kunst- og kulturvirksomheter, artister og kunstnere. Forvalter ca. 1,2 mrd. kroner årlig som fordeles til kunst- og kulturfeltet, blant annet gjennom et 50-talls tilskuddsordninger. Norsk kulturråd forvalter også data på vegne av Kulturdepartementet. Dette gjelder de store kulturinstitusjonenes budsjettsøknader til departementet, samt rapportering av institusjonenes virksomheter.

Kulturrådet har digitalisert tilskuddsforvaltningen ved å implementere et søknads- og saksbehandlingssystem. I løpet av 2016 ble Altinn-portalen tatt i bruk. Nå søker Kulturrådet midler til den siste funksjonaliteten i saksbehandlingssystemet for å kunne legge til rette for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data og informasjon om kunst- og kultursektoren.