Norges forskningsråd: Digitalisering av forskningsrådet

Prosjektet skal digitalisere og så langt mulig automatisere søknads- og rapporteringsprosessen i forskningsrådet. Støtte: kr 9 033 692.

Prosjektet er et første skritt i et større digitalt løft for forskningsrådet og inngår som del av pålagt effektivisering. Forskningsrådet mottar rundt 6 000 søknader om forskningsmidler i året, i tillegg administrerer de SkatteFUNN-ordningen med 4 700 søknader i 2017. Dagens IT-løsning er dels utdatert og utnytter ikke aktuelle felleskomponenter som Altinn. Det meste av kommunikasjonen med søkerne foregår per e-post og telefon.

Prosjektet skal utvikle robotløsninger med kunstig intelligens som støtte for søknads- og rapporteringsprosessen i forskningsrådet. Det skal videre utvikles en robotløsning for søknad om og rapportering av SkatteFUNN-prosjekt og en robotløsning for prosjektoppfølging (regnskap). Løsningene skal kunne sjekke ut formelle og regelstyrte krav til søknadene, og dermed spare tid for saksbehandlerne.

Formålet er å redusere interne kostnader, bedre kvaliteten i søknadsbehandlingen og få mer likhet i behandling av søknader. Løsningen vil også forenkle arbeidet for 300 eksterne eksperter som bidrar i søknadsbehandlingen.