Hopp til hovedinnhold

Kom med innspill til en mulighetsstudie om økt kontroll over egne personopplysninger. Vi er i gang med å kartlegge hva som skal til for at en innbygger kan få økt kontroll over opplysninger om seg selv. Hvordan kan innbyggeren, offentlige virksomheter og samfunnet i stort dra nytte av at innbyggeren gis økt innsikt og kontroll over egne personopplysninger? Vi ønsker dine innspill til denne mulighetsstudien innen 4. april.

Innspillsrunden er nå ferdig, teksten under er kun til historisk informasjon

Hva er oppdraget til mulighetsstudien?

Digitaliseringsdirektoratet skal gjennomføre en mulighetsstudie i den hensikt å kartlegge tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som behandles i offentlig sektor.

Regjeringen ønsker å medvirke til at borgerne så enkelt som mulig skal kunne få innsyn i egne personopplysninger og benytte sine rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen hos offentlige virksomheter. En felles digital løsning for innsyn i og, der det er juridisk mulig, økt kontroll over egne personopplysninger kan være ett mulig virkemiddel for å gi borgerne bedre råderett over egne opplysninger.

Ønsker innspill i tidlig fase

Vi er enda så tidlig i studien at utkastet vårt langt fra er ferdig. Å få innspill i en så tidlig fase vil gi større påvirkning på arbeidet vårt. Tematikken i mulighetsstudien angår alle, og vi er helt avhengig av å få belyst temaet fra så mange vinkler som mulig. Tekstene er enda under utarbeidelse og ikke finpusset. Det vi ser etter er innspill på kjernen av innholdet, ut fra dine egne perspektiver.

I utkastet av mulighetsstudien vi deler har vi beskrevet

  • bakgrunn
  • innsikt
  • fem mulighetsrom med tilhørende tiltak
  • anbefaling

Vær oppmerksom på at vi jobber med dokumentet i parallell med innspillsrunden. Dette betyr at endringer gjøres løpende basert på innspillene vi får inn. Vi håper dette gir mer dialog og reell medvirkning i arbeidet.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Eksempler på hva vi ønsker tilbakemelding på:

  • Er det noe du mener mangler?
  • Er det noe som er overflødig?
  • Er du uenig i noe?
  • Forslag til forbedringer.
  • Gode eksempler fra både inn- og utland.
  • Er det kilder eller bakgrunnsmateriale vi burde legge til grunn?

Innspillsrunden holder åpen til 4. april. Endelig versjon leveres Kommunal- og distriktsdepartementet innen 1. mai.

Innspill på dokumentet sendes på e-post til Leo Sande Gasnier eller Jon Are Storløkken.

Kontakt

Leo Sande Gasnier

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 22 38 24

Jon Are Storløkken

, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 46 89 62 09