Meteorologisk institutt: Observasjons- og klimadataforvaltning

Prosjektet vil sette Meteorologisk institutt bedre i stand til å forvalte egne og andres meteorologiske observasjoner. Støtte: 7 669 000.

Meteorologisk institutt forvalter mange typer meteorologiske data som kommer inn, behandles, lagres og distribueres på mange og ulike måter.

Dagens lagringssystemer begrenser Meteorologisk institutt sin mulighet til å oppfylle rollen som sentral dataforvalter for meteorologiske data for norske interesseområder. Det er mange manuelle prosesser i et komplekst system.

Målet er å etablere en infrastruktur som bedrer datafangst og flyt av observasjoner innen værvarsling og klimabeskrivelser, samt en forbedret brukerorientert distribusjonsløsning.