Mattilsynet: Fremtidsrettet kjøttkontroll

Formålet er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet. For slakteriene vil løsningen gi en betydelig lettelse i arbeidet knyttet til innhenting og vurdering av matkjedeinformasjon. Støtte: kr 12 949 000.

Å utføre kjøttkontroll ved alle landets slakterier er en stor og ressurskrevende oppgave. Samtlige slaktedyr kontrolleres før og etter slakting. Behovet for bedre IKT-løsninger i dette arbeidet er tidligere blitt utredet (i 2011-2012) i samarbeid med næringen.

Ved å utvikle nye arbeidsprosesser og systemløsninger vil det bli en bedre informasjonsflyt mellom Mattilsynet og næringen langs hele produksjonskjeden fra dyrehold til ferdig slakt. Dette vil gi mindre ressursbruk for Mattilsynet og lavere gebyrer for slakteriene.

Prosjektet skal levere elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll.