Landbruksdirektoratet: Digitalisering av reisetilskuddsordningen for veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Landbruksdirektoratet ønsker å forenkle og effektivisere fylkesmannens forvaltning av reisetilskuddsordningen. Støtte: 3 681 000.

Det er også et mål å sikre at beregning og vedtak om tilskudd blir korrekte, og gjøre det enklere for veterinærene å søke om berettiget tilskudd. Prosjektets produkter består i en digital selvbetjent online-søknad og automatisert saksbehandlingssystem.

Den digitale selvbetjente online-søknaden vil få bedre brukergrensesnitt (bl.a. mobilvennlig selvbetjeningsløsning med visualisering i kart og bruk av kartdata) og automatisk kontroll av søknadsdata og beregning av tilskudd før innsending.

I det automatiserte saksbehandlingssystemet vil saksbehandlingen robotiseres, og systemet vil plukke ut søknader som skal til manuell kontroll. Vedtak arkiveres automatisk og vedtaksbrev genereres og senders automatisk samtidig med utbetaling.