Kulturtanken: Ny portal for den kulturelle skolesekken

Portalen skal effektivisere administrasjonen av den kulturelle skolesekken (DKS). Støtte: kr 9 600 000.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

En rapport fra 2015 avdekket at det er økende misnøye med de administrative systemene som brukes i dag. Flere har tatt i bruk egne metoder for å løse behov som dagens system ikke ivaretar godt nok. Prosessene som ikke dekkes, er blant annet planlegging, budsjettering, programforslag og tilbakemeldinger. Løsningen dekker heller ikke rapportering fra alle landets fylker og kommuner. Kulturtanken må sikre en løsning for rapportering som gir et godt datagrunnlag til forskning i ordningen og for beslutningstaker på politisk nivå. Rapporten fra 2015 viser at det er gevinstpotensiale ved å automatisere rapporteringen.

I tillegg har det eksisterende systemet høye driftskostnader, over 3 mill. i året.

Formålet med prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av DKS. Prosjektet skal bidra til felles data i et system, automatisk genererte rapporter, enklere søknadsprosess,brukervennlig system

Prosjektet skal levere:

  • modul for programforslag
  • modul for planlegging
  • verktøy for turnelegging
  • modul for distribusjon
  • rapportering og evaluering
  • programbank