Krav og anbefalinger innen digitalisering

*DENNE SIDA ER UNDER ARBEID* Her får du en oversikt over alle krav og anbefalinger som gjelder ved digitaliseringsarbeid i offentlig forvaltning. Krava er sortert etter kva bruksområde dei høyrer til under. Nederst på sida finn du også krava sortert etter situasjon.

Illustrasjon av to personer som holder en sirkel og en kvadrat hver.