Kontoret for voldsoffererstatning: Videreutvikling av digitale løsninger for saksbehandling og kommunikasjon

Prosjektet skal gjøre arbeidsprosessene så effektive og brukervennlige som mulig. Støtte: 2 550 000.

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) har siden 2012 gått over fra papirbasert arkiv og saksbehandlingssystem til i dag å foreta all saksbehandling og arkivering digitalt ved hovedkontoret.

Prosjektets mål er å i større grad legge til rette for at alle arbeidsprosesser er så effektive og brukervennlige som mulig med bruk av dagens tilgjengelige løsninger for dokumentasjonshåndtering og informasjonsutveksling. Dette er blant annet på områder som utveksling av krav med Statens innkrevingssentral, elektronisk søknad fra advokat, elektronisk klage og fullelektronisk dokumentutveksling med søker via Digital postkasse.

Effektene vil være reduserte kostnader og bedre ressursbruk, økt kvalitet og sikkerhet, samt at tjenestene vil være mer tilgjengelig for brukeren.

Prosjektet er avslutta.