Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Justervesenet: Modernisering av IKT-verktøy

Prosjektet skal lage et saksbehandling- og planleggingsverktøy som sikrer et kvalitetsløft som gjør at Justervesenet kan ta i bruk nye, mer relevante tilsynsformer, tilby nye tjenester og effektivisere virksomheten. Støtte: 3 375 000.

Formålet med prosjektet er Justervesenet skal sikre tillit nasjonalt og internasjonalt til norske målinger og måleresultater. Dagens IKT-systemer er utdatert og sårbare og støtter ikke dagens behov til utvikling innen tilsyn og tjenesteleveranse. Mye av saksbehandling er i dag manuell og lite fleksibel.

Prosjektet skal utvikle et elektronisk saksbehandlingsverktøy for tilsyn og tjenester som er integrert med støttefunksjoner som blant annet arkiv og regnskap. En ‘Min side’ for brukere skal utvikles, der alle aktuelle opplysninger og resultater er tilgjengelig. I tillegg legges det til rette for økt utveksling av data og rapporter med andre aktører som f.eks. Fiskeridirektoratet og ulike kontrollorganer for elektrisitetsmålere.

Prosjektet er avslutta.