Innovasjonsbarometeret

Innovasjonsbarometeret 2021 er sendt ut til ledere i statlig sektor. Funn fra innovasjonsbarometeret, dybdeanalyser og datasett vil bli publisert fortløpende på digdir.no

Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

Datainnsamlingen ble gjennomført høst 2018, og gjennomføres på nytt våren 2021. Dybdeanalyser, datasett og mer vil bli publisert fortløpende på digdir.no.

Hva er innovasjonsbarometeret for staten?

Innovasjonsbarometeret ble først utviklet av Center for Offentlig Innovation (COI) 1 i Danmark. I Danmark har undersøkelsen blitt gjennomført to ganger, både i statlig og kommunal sektor. I Norge har både Digdir og KS gjennomført innovasjonsbarometer for statlig og kommunal sektor. Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor 2020 er tilgjengelig på KS sine nettsider.

Innovasjonsbarometeret skal kartlegge hvordan innovasjon foregår i staten. Kunnskapen fra dataene forteller oss hvordan innovasjon foregår, og hva som kan være med på å hemme/fremme innovasjon i offentlig sektor.

Undersøkelsen

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører i månedene januar til mars 2020 to parallelle undersøkelser. En undersøkelse blir sendt til alle virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede innovasjonsarbeid.

Den andre undersøkelsen blir sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet på den enkelte arbeidsplass og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid de siste to år.

Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt departement/direktorat har svar. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Resultatene fra undersøkelsen gjøres tilgjengelig på våre nettsider, når resultatene er klare.

Innovasjonsbarometeret 2021

Rambøll gjennomfører og sender ut undersøkelsen på vegne av digitaliseringsdirektoratet.

Har du spørsmål om innovasjonsbarometeret kan de rettes til Fredrik Danker Monsen i digitaliseringsdirektoratet fdm@digdir.no

Tekniske spørsmål til undersøkelsen, kan rettes til Marie Bjella meeb@ramboll.com