Hvordan lage sammenhengende tjenester?

Stadig flere virksomheter tar utgangspunkt i reelle brukerbehov og ønsker å lage sammenhengende tjenester for innbygger og næringsliv. De lar seg ikke begrense av den tradisjonelle inndelingen i departementsområder, men ser utover egen virksomhet og forsøker å involvere andre.

Godt samarbeid er veien til sammenhengende, sømløse digitale tjenester.

Noen temaer er spesielt viktige når flere virksomheter går sammen om å lage en digital tjeneste.

  Modell for sammenhengende tjenester.

  Modell med tre faser

  Modellen for arbeid med sammenhengende tjenester tar utgangspunkt i tre faser:

  1. starte sammen
  2. forme sammen
  3. levere sammen

  Fire temaer går på tvers av disse fasene:

  • brukerperspektiv
  • samarbeid
  • styring
  • forankring

  Samarbeid er viktig

  Å få til samarbeid på tvers er et av de temaene Digitaliseringsrådet oftest diskuterer med virksomhetene de møter.

  Hele 80 prosent av prosjektene som har fått råd, har planlagt å samarbeide med én eller flere andre offentlige virksomheter. Men samarbeid mellom offentlige virksomheter har mange utfordringer.

  Det finnes ikke noen etablert og kjent god praksis for hvordan samarbeid på tvers bør organiseres. Hvert enkelt prosjekt finner sin modell og sine metoder for å organisere og gjennomføre samarbeidet.

  Hvorfor er det vanskelig å samarbeide?

  Digitaliseringsrådet har drøftet over 50 prosjekter med etatsledere, og ser at det som oftest ikke er intensjonene det skorter på, men gjennomføringsevnen.

  Digitaliseringsrådet vurderer at mange av prosjektene de har behandlet, samarbeider på tvers på en god måte. En del prosjekter holder seg imidlertid i komfortsonen, der de føler at de har kontroll. De synes det er utfordrende å håndtere mange interessenter med ulike behov utenfor sin egen virksomhet.

  «Samarbeid på tvers er risikosport», var det en virksomhetsleder som sa, og det kan se ut som om noen virksomheter begrenser samarbeid blant annet for å redusere risikoen i prosjektet. Les om dette i Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra 2017, s. 22–26.

  Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsidene bedre?

  Vi ønsker alle typer tilbakemeldinger, gode eksempler, nyttige verktøy og andre innspill for å kunne gjøre nettsiden enda mer nyttig for dere som holder på med, eller ønsker å utvikle, sammenhengende tjenester.

  Har du innspill? Send e-post til Mona Hovland Jakobsen (mona.hovlandjakobsen@digdir.no)

  Kontakt

  Mona Hovland Jakobsen

  Mona Hovland Jakobsen

  Seniorrådgiver
  Digitaliseringsdirektoratet
  Mona har lang erfaring med forskning og rådgiving innen brukerorientering og teknologiutvikling fra Telenors forskningsavdeling. I Digitaliseringsdirektoratet har hun jobbet med brukerorientering og brukerinnsikt i en rekke offentlige digitaliseringsprosjekter. Nå arbeider Mona spesielt med tverrsektoriell tjenesteutvikling og innovasjon innenfor sammenhengende tjenester på de syv livshendelsene som er valgt ut i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. I tillegg til hovedfag i Medier og kommunikasjon har hun mastergrad i Fremtidsrettede organisasjoner, strategier og ledelsesformer fra Handelshøyskolen BI, samt masteremne i Digital transformasjon fra OsloMet.
  Telefon
  +47 918 77 642

  Hans Gøran Nilsson

  Seniorrådgiver
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 902 71 793