Fiskeridirektoratet: "Min Side" for norsk fiskerinæring

Formålet med prosjektet er å effektivisere samhandlingen mellom næringsaktørene og det offentlige samt å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Støtte 9 538 000.

Det skal etableres en ‘Min side portal’ for alle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen som kan nås på mobil, nettbrett og PC. All dialog mellom næringen og Fiskeridirektoratet foregår i dag i form av brev, telefon, e-post samt en begrenset bruk av skjematjenester i Altinn.

Den nye løsningen vil i tillegg til en mer effektiv saksbehandling og rapportering omfatte kvotestatus for fiskeri, overføring av kvoter mellom fartøy, bruk av leiefartøy, oversikt over gjeldende regelverk og fiskerimeldinger.

Prosjektet er avslutta.