Digitaliseringsbloggen Finn fram i delingsjungelen

08. des 2020

Blir du forvirret av begrepene “konsumenter”, “tilbydere”, “segmentansvarlige”, “behandlingsansvarlige”, “databehandlere”, “APIer” og “datasett” i samme kontekst? Ta det helt med ro, vi har gjort det enkelt for deg å dele opplysninger.

Prinsipper for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger

Offentlig sektor skal bli enda bedre

Innbyggerne skal slippe å slite seg gjennom en endeløse «kontormaraton» for å orientere seg om hvilke tilbud som finnes der ute og hvordan de må gå fra for å få tilgang til de tjenestene de har krav på. Gjennom økt digitalisering skal offentlig sektor forenkle hverdagen til både innbyggere og næringsliv. Vi skal tilby bedre og mer sammenhengende tjenester, samtidig som vi skal legge til rette for en mer effektiv ressursbruk. For å få til dette må vi utnytte potensialet i "deling, bruk og gjenbruk av data" (hentet fra: Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025) Vi trenger altså å dele mer data, men i jungelen av “konsumenter”, “tilbydere”, “segmentansvarlige”, “behandlingsansvarlige”, “databehandlere”, “APIer” og “datasett” er det lett å gå seg vill.

Er deling av data vanskelig?

For å hjelpe dere som synes at deling av data er en komplisert affære, har vi i Nasjonalt ressurssenter for deling av data lansert en veileder som beskriver hvilke roller som typisk inngår i en delingsprosess og hvilke ansvar og oppgaver som knytter seg til de ulike rollene. Ressurssenteret er en del av Digitaliseringsdirektoratet. Veilederen er avgrenset til å omhandle deling av taushetsbelagte (person)opplysninger mellom offentlige virksomheter, men det er ingenting i veien for at dere som jobber i det private næringslivet bruker veilederen så langt det måtte passe i deres arbeid.

Slik sikrer vi smidige og skalerbare prosesser

Vi har også sett at det er et behov for å beskrive hvordan delingen bør organiseres for å sikre smidige og skalerbare prosesser. I veilederen presenterer vi derfor fem prinsipper som bør legges til grunn når vi deler data:

  1. Veiledning
  2. Spesifisering og vurdering
  3. Samordning
  4. Standardisering
  5. Opplysningene som de er

Snart kommer en nasjonal verktøykasse

Hvis du er interessert i å lese mer om prinsippene og hvem som har ansvar for hva når data skal deles, finner du veilederennettsiden til ressurssenteret. Veilederen vil dessuten også inngå i Nasjonal verktøykasse for deling av data som publiseres på nyåret – der vil dere finne masse annet «snacks» som er nyttig for dere som skal i gang med digitaliseringsprosesser der deling av data inngår.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt!

Portrett av Siri Eriksen

Siri Eriksen

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer juridiske vurderingar, arbeider med høyringar og politikkutforming. Siri har erfaring mellom anna frå Skatteetaten, der ho har arbeidd med fleire digitaliseringsprosjekt, høyringsarbeid og implementering av den nye personvernforordninga. Siri har også jobba ved senter for rettsinformatikk. Siri er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo. Ho har også ein cand.mag-grad med spesialisering i statsvitskap og mastergrad i kriminologi frå Universitet i Oslo.

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Forfatter

Portrett av Siri Eriksen

Siri Eriksen

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet