Samhandlinga mellom staten og kommunesektoren om digitaliseringstiltak er ofte svak.

Korleis involvere kommunesektoren

Samhandlinga mellom staten og kommunesektoren om digitaliseringstiltak er ofte svak.