Korleis involvere kommunesektoren

Samhandlinga mellom staten og kommunesektoren om digitaliseringstiltak er ofte svak.

Digdir Illustrasjon – To personer snakker sammen og jobber med mobilene sine - rød.svg