Korleis involvere kommunesektoren

Samhandlinga mellom staten og kommunesektoren om digitaliseringstiltak er ofte svak.

En lys person og en mørk person snakker sammen og jobber med mobilene sine - blå.svg