Direktoratet for byggkvalitet: Plan- og geodata for selvbetjeningsløsninger

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for automatisk innhenting og god kvalitet på data slik at plan- og byggesaksbehandling kan automatiseres. Støtte: 14 000 000.

Prosjektet skal tilgjengeliggjøre, øke kvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening og tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk med særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren. Dette vil innebære å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til det datagrunnlag som Kartverket forvalter og plandata som kommunene forvalter. I tillegg til prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening.

Prosjektet planlegger å:

  • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
  • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov.
  • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.