Hopp til hovedinnhold

Rapport

Digitalt førstevalg – Status for elektroniske tjenester i staten

Rapporten er en delleveranse i prosjektet digitalt førstevalg, som viser et øyeblikksbilde av status på offentlige elektroniske tjenester i staten. Den går i liten grad inn på hvordan målene for digitalt førstevalg kan realiseres.

Difi-rapport 2011:2
05. april 2011

Statusen er ikke komplett fordi den ikke dekker alle aktuelle tjenester og offentlige virksomheter. Det er et utvalg av tjenester og virksomheter som er dekket, og disse gir en indikasjon for hvordan statusen for elektroniske tjenester er generelt i offentlige virksomheter. Funnene kan imidlertid i stor grad overføres til andre tilsvarende virksomheter.