Hopp til hovedinnhold

Rapport

Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter

Som en del av arbeidet med innføring av digitalt førstevalg har Difi gjennomført en kartlegging om eforvaltning på oppdrag fra FAD.

Difi-rapport 2011:3
06. april 2011

I rapporten gjengis sentrale synspunkter fra intervjuer med 17 offentlige virksomheter om hva som oppleves å være de viktigste hindringene, suksessfaktorer og mulige tiltak for å realisere digitalt førstevalg. Difi har ikke vurdert riktigheten av synspunktene, eller gjort prioriteringer av dem med hensyn til viktighet, hvorvidt de er gjennomførbare, hvilke kostnader de eventuelt vil medføre osv.

Vi har også pekt på noen problemstillinger som vi oppfatter er sentrale, og som vi mener kan utgjøre et grunnlag for FADs videre arbeid med å vurdere aktuelle tiltak innenfor satsningen på digitalt førstevalg.