Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Digitaliseringsdirektoratet: Oppgjør etter dødsfall/Tilrettelegging for sammenhengende tjenester

Prosjektet skal digitalisere prosessen fram til skifteattest for privat skifte, og samtidig legge til rette for andre samanhengande tenester i Altinn. Støtte: kr 13 375 42.