Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk rammeverk for digital samhandling for digitale løysingar som skal samhandle med andre

Rammeverk for digital samhandling viser korleis ein kan arbeide for å byggje samhandlingsevne for digitale tenester.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur