Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk gjeldande standard ved arbeid med terminologi og omgrep

| Termlosen er gjeldande standard for arbeid med terminologi og omgrep. Den gir mellom anna råd om organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, omgrepsanalyse, korleis ein skriv gode definisjonar, og korleis termlister skal byggast opp

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur