Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk gjeldande standard for beskriving av omgrep

Forvaltningstandard for omgrepsbeskrivingar for offentlege verksemder. Den beskriv kva element som skal og kan takast med når offentlege verksemder dokumenterer/beskriv sine omgrep og omgrepssamlingar.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur