Hopp til hovedinnhold

Rapport

Bedre involvering av kommunal sektor i statlige digitaliseringsprosjekter

Difi har i løpet av våren 2016 kartlagt statlige digitaliseringsprosjekter med konsekvens for kommunene i elleve utvalgte statlige virksomheter.

Rapport fra 2016
13. mars 2017

I kartleggingen har vi tatt sikte på å belyse følgende spørsmål:

 • Hva er kjennetegn ved og omfanget av statlige digitaliseringsprosjekt som påvirker kommunal sektor?
 • Er konsekvenser for kommunal sektor av digitaliseringsprosjektene identifisert?
 • Hvordan samhandler stat og kommune om statlige digitaliseringsprosjekter?

Digitaliseringsprosjektene som er kartlagt, er gjennomført i disse elleve statlige virksomhetene:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arkivverket
 • Barne- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for e-helse
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kartverket
 • Skattedirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet