XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) er et markeringsspråk som brukes blant annet til deling av strukturerte data, koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer og dataformater. Standarden vedlikeholdes av W3C.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

   Obligatorisk eller anbefalt?

   Det er bruksområdet som definerer om standarden er obligatorisk eller anbefalt.

   Kort om XML

   XML er et format som kan brukes til deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer. XML brukes også til koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer. Filformatet .xml organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er.

   Fakta om standarden

   Versjonsnummer: 1.0

   Type standard: Deling av data mellom informasjonssystemer, Kommunikasjon

   Språk: Engelsk

   Organisasjon: W3C