XHTML

XHTML er et markeringsspråk som følger XML-standarden isteden for SGML som HTML bygger på. XHTML kan sees som en utvidet utgave av HTML 4.0 og er både etterfølger av HTML og en separat standard.

Standarden inngår i følgende bruksområder:

Er XHTML obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om XHTML

XHTML er en familie med nåværende og fremtidige dokumenttyper og moduler som er reprodusert og  utviklet basert på HTML 4. XHTML dokumenttyper er XML basert, og er designet for å virke i samsvar med XML-baserte brukeragenter.  

Hvorfor bruke XHTML?

Eksempler på fordeler en kan oppnå ved migrering til XHTML:

  • XHTML  er i overenstemmelse med XML standarden og kan dermed valideres med XML verktøy
  • XHTML dokumenter  vil  fungere minst like bra, hvis ikke bedre enn i HTML 4
  • XHTML kan nyttegjøres av applikasjoner (for eksempel scripts og applets) som er avhengig av enten HTML dokument objektmodellen eller XML dokument objektmodellen.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     ISO/IEC 13818-7:2006

Type standard:          Format for å strukturere informasjon på nettsider

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             W3C