Webinar: Hvordan kan din kommune ta i bruk eInnsyn og legge tilrette for mer åpenhet og innsyn?

Emner
Digitale fellesløsninger
Tid
Onsdag 28. april kl. 10:00–11:00, 2021
Sted
Webinar
Påmeldingsfrist
Tirsdag 27. april kl. 10:00, 2021
Kontaktperson
Mari Forberg Jøndahl, telefon: 934 47 770

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Denne tilliten er vesentlig for den demokratiske deltakelsen og velferdsutviklingen, og er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og et mål på hvordan offentlig sektor lykkes.

eInnsyn er en nasjonal fellesløsning for publisering, søk og innsyn i offentlig postjournaler og møtekalendere. På slutten av 2020 koblet Trøndelag fylkeskommune seg på eInnsyn. Nå følger flere fylkeskommuner og kommuner etter.

Målgruppen for arrangementet er beslutningstakere for valg av innsynsløsning, og medarbeidere innen dokumentsenter og IT, i kommunal sektor.

Webinaret er et samarbeid mellom Digdir og sak-arkivleverandørene og tre nye brukere av eInnsyn.


Program

  • Produktsjef Stein Magne Os forteller om verdien av en felles innsynsløsning og hvordan vi jobber for at eInnsyn sammen med dere kan bidra til en åpen og tilgjengelig offentlig sektor.
  • Sak-arkivleverandørene Sikri, Acos og TietoEvry vil sammen med Arendal kommune, Viken fylkeskommune og Nordland fylkeskommune snakke om hvordan de legger til rette for bruk av eInnsyn i sine kommuner.


Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis..

Lenke til webinaret vil bli sendt til påmeldte deltagere etter påmeldingfristens utløp.

Les mer om webinaret og eInnsyn her