Vorbis 1

Vorbis 1 er et format for lagring av lyd.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er Vorbis 1 obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om Vorbis 1

Vorbis er en moden og utbredt royaltyfri standard for koding og dekoding av lyd. Vorbis er ikke et selvstendig filformat, men lagres i et konteinerformat, oftest Ogg, og denne kombinasjonen kalles Ogg Vorbis. Avhengig av konteinerformat, kan Vorbis-lyden multiplekses med andre datastrømmer, for eksempel video og undertekst. Lengden av et lydspor i Ogg Vorbis er entydig gitt eksakt lik originalen. Dette er en motsetning til MP3 og AAC, der ulike enkodere legger til ulike lengder av tilnærmet stillhet på start og slutt, som igjen håndteres ulikt av ulike dekodere.

Hvorfor bruke Vorbis?

Vorbis er anerkjent og vedlikeholdes av den ikke-kommersielle organisasjonen Xiph.org Foundation. Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige gratis, og kan fritt videreformidles.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     1, 20.01.04

Type standard:          Tapsbasert lydkomprimering

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             Xiph.org