Varsling

Vil du varsle innbyggere, virksomheter og organisasjoner på SMS eller e-post, kan du bruke løsningen Varsling. Brukeren logger seg deretter inn for å lese informasjonen du har sendt.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2020. Se utviklingsplan
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet